Teckna Inkomstförsäkring

Funderar du på att teckna inkomstförsäkring? Du kanske funderar på saker så som vad som händer om du förlorar ditt jobb. Hur mycket pengar får du egentligen ut varje månad då. Täcker det mina fasta kostnader? Har jag råd att äta och så vidare. När du tecknar inkomstförsäkring så får du mer pengar i det fall du skulle bli arbetslös.

Mer om att teckna inkomstförsäkring

När du tecknar inkomstförsäkring så får du 80% av den lön du faktiskt har tjänat. Det skiljer sig en del beroende på vilke inkomstförsäkring du tecknar upp till vilket belopp och hur länge det gäller, men vanligt är att du kan få upp till 80% av mellan 60-80 tusen kronor per månad.

Har du inte en inkomstförsäkring får du ersättning från A-kassan givet att du är medlem där. Då kan du få en ersättning om max ca 15.000 kr per månad innan skatt.

Det är bra att teckna inkomstförsäkring så fort som möjligt då det oftast är så att du behöver en viss kvalificeringsperiod innan du har rätt att nyttja inkomstförsäkringen. Du ska också vara medlem i A-kassan för att kunna använda en inkomstförsäkring.

Vem kan teckna inkomstförsäkring?

De allra flesta kan teckna en inkomstförsäkring. För att en inkomstförsäkring ska kunna nyttjas finns det ofta en kvalificeringsperiod. Med det menas att du ska ha betalat försäkringen under en minimum period för att kunna utnyttja den. Det kan därför vara bra att vara med i ett fackförbund eller liknande där inkomstförsäkringen finns med i grundutbudet. Olika inkomstförsäkringar har olika regler, men om du till exempel vill byta från en försäkring till en annan eller från ett fackförbund till en annan går det ofta att flytta med din kvalificeringsperiod från den försäkring du har till den försäkring eller fackförbund du byter till.

En väg att gå för att få bra hjälp är att prata med en utbildad försäkringsrådgivare så att denne kan utgå från din situation och vad som kan passa dig bäst.

Om du ska byta är det viktigt att du ser till så att du får tillgodoräkna dig din kvalificeringsperiod så se till att säkerställa det innan du byter.