Civilekonomerna

Civilekonomerna är en intresseorganisation och ett fackförbund för akademiskt utbildade ekonomer. Det är Sveriges största nätverk för ekonomer med cirka 43 000 medlemmar. Områdena som de hjälper sina medlemmar med är arbetsrättslig hjälp, inkomstförsäkring och lönerådgivning. Inkomstförsäkringen ingår för medlemmar när medlemskapet har varit aktivt i 12 månader. För att omfattas av inkomstförsäkringen måste du även ha varit registrerad som yrkesverksam under de senaste sex månaderna. Denna inkomstförsäkring täcker upp inkomsten du får från a-kassan med 80 % av din månadslön. Medlemmen måste även vara medlem i Akademikernas a-kassa för att ha rätt till ersättningen.

Civilekonomerna

Civilekonomerna inkomstförsäkring – Belopp och varaktighet

Inkomstförsäkringen hos Civilekonomerna ger som mest 80 procent av den a-kassegrundande lönen i ersättning, upp till 80 000 kronor i månadslön. Samma antal karensdagar som hos Akademikernas a-kassa krävs innan ersättningen betalas ut, för närvarande 7 obligatoriska karensdagar. Ersättningen betalas ut i maximalt 120 dagar. Om du inte har en inkomstförsäkring, då är maxersättningen för arbetslöshetskassan maximalt 20 020 kronor per månad innan skatt. Hur stor ersättning du får avgörs av den genomsnittliga inkomsten du hade före arbetslösheten och följer a-kassans uträkning. Det går att köpa till en frivillig tilläggsförsäkring och få en förlängd inkomstförsäkring med ytterligare 180 dagar.

Kvalifikationstid

För att få ersättning från Civilekonomernas inkomstförsäkring måste du ha förvärvsarbetat minst 12 av de senaste 18 kalendermånaderna och påbörja en ny ersättningsperiod hos Akademikernas a-kassa med karensdagar. Du måste ha varit medlem i förbundet i minst 12 månader samt ha varit registrerad som yrkesverksam medlem de senaste sex månaderna för att omfattas av den gemensamma inkomstförsäkringen. Om du tidigare har omfattats av något annat förbunds inkomstförsäkring är det möjligt att tiden kan tillgodoräknas i kvalificeringstiden. Då måste medlemskapet ha varit i direkt anslutning till inträdet i Civilekonomerna.

Vem kan teckna inkomstförsäkringen?

För att bli medlem i Civilekonomerna och omfattas av deras inkomstförsäkring måste du vara civilekonom. För att bli ordinarie medlem måste du ha läst som lägst en utbildning i ekonomi som motsvarar kandidatexamen på 180 högskolepoäng. Av de poängen måste 90 högskolepoäng ha varit i ett ekonomiskt ämne. Om du är student kan du bli studentmedlem. Då måste du studera på universitet eller högskola med ett mål att bli civilekonom. Du kan vara studentmedlem fram tills dess att du är klar med din examen, men högst sex år.

Varför välja just det här fackförbundet

Civilekonomerna erbjuder mycket förmåner för sina medlemmar. Förbundet samarbetar med Danske Bank samt SEB och kan erbjuda sina medlemmar bankförmåner. Till exempel bo- och medlemslån med en fördelaktig ränta. Andra förmåner som förbundet erbjuder är lönestatistik för ekonomer, lönerådgivning, arbetsrättslig hjälp, kostnadsfria kurser, prenumeration på jobbmejl samt karriärrådgivning. Medlemmarna får även medlemstidningen Civilekonomen 10 gånger per år. Medlemmar kan även ta del av gratis cv-granskning, karriärcoachning, ett mentorprogram och listor på aktuella ekonomjobb i Sverige. När du har tagit din ekonomexamen kan du beställa ditt diplom från förbundet. Diplomet visar att du enligt svensk praxis får kalla dig civilekonom.

Historia fackförbundet

Fackförbundet bildades den 15:e december 1937 med enbart 12 medlemmar. De hette då Föreningen Sveriges Taxeringsrevisorer (FST). Syftet med föreningen var främst att förhandla om löne- och anställningsvillkoren. Vid denna tid arbetade taxeringsrevisorerna enbart mot arvode, men nu ville de få ta del av samma förmåner som fast anställda. År 1948 anslöt sig förbundet till SACO och vid inträdet hade de 80 medlemmar. År 1954 gick FST in som en del i Civilekonomer i Allmän Tjänst (CIAT). År 1968 ombildades det till Civilekonomernas Riksförbund (CR). Förbundet övergick till att enbart använda namnet Civilekonomerna år 1991.