JUSEK

JUSEK är ett fackförbund för akademiker och har idag cirka 83 000 medlemmar, vilket gör det till den ett av de största förbunden som är medlemmar i Saco. Du som är verksam inom samhällsvetenskap, ekonomi, juridik, beteendevetenskap och systemvetenskap kan bli medlem i detta fackförbund. Även du som studerar inom dessa ämnen eller du som är egenföretagare kan bli medlem. I medlemsavgiften ingår en inkomstförsäkring som kan ge dig upp till 80 procent av din a-kassegrundande lön ifall du blir arbetslös.

JUSEK

JUSEK inkomstförsäkring – Belopp och varaktighet

Jusek inkomstförsäkring ingår i medlemsavgiften för medlemmar som är yrkesverksamma. För a-kassa är ersättningstaket begränsat, men genom föreningens inkomstförsäkring kan du få upp till 80 procent av den a-kassegrundande lönen. Det gäller upp till 80 000 kronor per månad i 120 ersättningsdagar sammanlagt, ifall du skulle bli ofrivilligt arbetslös. Du har även möjlighet att teckna en tilläggsförsäkring, vilket ger ersättning för dagarna som den vanliga inkomstförsäkringen inte täcker: 121-300. Genom att teckna en tilläggsförsäkring får du 80 procent av din a-kassegrundande lön i perioden dag 0-200 istället för 0-120, samt 70 procent av din lön för dag 201-300.

Kvalifikationstid

För att få ta del av Jusek inkomstförsäkring måste du ha varit medlem i förbundet i minst 12 månader. Har du varit medlem i ett annat förbund och omfattats av deras inkomstförsäkring kan den tiden räknas med i kvalificeringstiden. Då måste medlemskapet ligga i direkt anslutning till det att du blir medlem i förbundet. För att få ut ersättning från inkomstförsäkringen krävs det även medlemskap i Akademikernas erkända a-kassa. Du måste ha arbetat i minst 12 av de senaste 18 månaderna för att ersättningen ska betalas ut.

Vem kan teckna inkomstförsäkringen?

Fackförbundet Jusek finns till för dig som är ekonom, systemvetare, personalvetare, kommunikatör, samhällsvetare eller jurist. Du måste ha minst 180 högskolepoäng i samhällsvetenskap, beteendevetenskap, ekonomi, juridik eller samhällsvetenskap. Har du studerat före den 1 juli 2007 gäller 120 poäng. Är du student och studerar något av dessa ämnen är det också möjligt att bli medlem. Egenföretagare och pensionärer får också bli medlemmar i facket. För dig som är yrkesverksam ingår inkomstförsäkringen i ditt medlemskap, så du betalar helt enkelt bara in medlemsavgiften.

Varför välja just det här fackförbundet

Jusek har cirka 83 000 medlemmar. Det är ett av de största förbunden som är medlemmar i Sveriges Akademikers Centralorganisation, Saco. Som medlem får du tillgång till den stora databasen för akademikerlöner, Saco Lönesök, där du kan söka och jämföra andra akademikers lön med din egen. Genom att vara medlem i detta fackförbund för akademiker får du en automatisk inkomstförsäkring samt många andra fördelar. Du får ta del av en medlemsjour där du får svar på frågor om t.ex. anställningskontrakt, semester och lön. Du blir även inbjuden till olika seminarier, då förbundet arrangerar hundratals olika seminarier per år.

Historia fackförbundet

Det var först 1997 som detta fackförbund fick sitt egennamn men rötterna till förbundet går tillbaka till slutet av 1930-talet. Fackförbundet tog sin avstamp i statsvetenskapliga intresseföreningar samt motsvarande organisationer som bildades för jurister i slutet av 1930-talet. 1942 bildades Det nationella Statsvetenskapliga intresseförbundet, som år 1956 fick namnet Sveriges Samhällsvetarförbund. Sveriges Juristförbund bildades år 1947 och gick år 1969 samman med samhällsvetarförbundet. Jurist- och samhällsvetarförbundet bildades då, med förkortningen JUS. 1979 ändrades förkortningen till JUSEK för att visa ekonomernas tillhörighet. 1997 gjordes förkortningen till egennamnet som vi ser idag.