Lärarförbundet

Lärarförbundet är Sveriges största organisation för lärare. Vi är ett nätverk med 230 000 medlemmar. Här samlas bland annat grundskollärare, högskolelärare, yrkesvägledare, fritidspedagoger, gymnasielärare och fritidspedagoger under samma tak. Vi anser att yrkesfrågor och fackliga frågor hör ihop och vi har många idéer om hur vi vill utveckla skolan. Vår storlek gör att vi kan vara aktiva över hela landet och ständigt vara till stöd för våra medlemmar. För oss är det självklart att alla lärarkategorier ska vara med i samma förbund, detta eftersom vårt utbildningssystem fungerar som en helhet.

Lärarförbundet

Lärarförbundet – Belopp och varaktighet

Som ny medlem i Lärarförbundet blir du erbjuden ett grundläggande försäkringsskydd. Erbjudandet kommer ifrån Lärarförsäkringar som har en rad olika försäkringsalternativ att välja mellan. Du kan välja alternativ som inkomstförsäkring, sjukförsäkring, livförsäkring, olycksfallsförsäkring, villaförsäkring och en rad andra alternativ. Vi har försäkringar som täcker en rad olika behov. Inkomstförsäkringen ingår i förbundets medlemsavgift och innebär att du får cirka 80 procent av din lön. Detta gäller upp till ett maxbelopp på 60000 kr i månaden . A-kassan ersätter bara inkomster upp till 25025 kronor, så det är bra att teckna försäkring hos oss om du har en högre lön än så.

Kvalifikationstid

För att få ersättning från lärarförbundet ska du ha varit med i en a-kassa i 12 månader. Du ska också närmast före arbetslösheten ha varit med i försäkringen under minst 12 månader utan uppehåll. Du får inte ha varit arbetslös någon gång under den perioden. Den medlem som är utan arbete vid inträdet till förbundet är inte berättigad ersättning förrän efter 12 arbetslöshetsfria månader. Om man uppfyller dessa krav utgår ersättning efter 7 dagar utan arbete. Utbetalningstiden är max 200 dagar.

Vem kan teckna inkomstförsäkringen?

Du behöver inte själv anmäla dig till inkomstförsäkringen. Alla aktiva medlemmar som ännu inte fyllt 64 år ansluts automatiskt. Försäkringen upphör den dag du lämnar lärarförbundet, eller den dag du fyller 65 år. Den gäller dock inte lärarstuderande. Som studerande får du dock tillgång till många andra förmåner, såsom rabatter och inspiration. Det finns också stipendier att söka för förbundets medlemmar. Du kan gå med i förbundet gratis direkt när du din lärarutbildning. Du blir då också en del av vårt studentförbund.

Varför välja just det här fackförbundet?

Med sina många medlemmar har Lärarförbundet stor makt att påverka i viktiga frågor. Ju fler vi blir desto starkare blir vi. Läraryrket har under en lång tid varit lågavlönat i förhållande till utbildningsnivå, något som sakta börjar ändras. Vårt stora nätverk fyller en viktig funktion för att förbättra villkoren för våra lärare och därmed också för våra elever. Sverige är väldigt beroende av ett väl fungerande skolsystem, och vi tar vår roll på stort allvar. Vi fungerar också som opinionsbildare i viktiga frågor.

Historia fackförbundet

Lärarförbundet bildades 1991 men har betydligt äldre anor. Redan 1880 bildades Sveriges Allmänna Folkskollärarförening. Fröet till föreningen såddes redan 1838, då fem lärare i Blekinge gick samman för att bilda den första lärarorganisationen. Det har sedan funnits en rad olika förbund och föreningar som arbetat för att främja lärares intressen. 1991 var dock den första gången alla lärarkategorier gick samman till samma förbund, vilket givetvis ger en helt annan tyngd. Förenade är vi starka och hela skolsystemet måste fungera som en helhet för att det svenska utbildningssystemet ska uppfylla sina syften.