Sveriges läkarförbund

Sveriges Läkarförbund är ett förbund där cirka 85 procent av Sveriges alla läkare är medlemmar. Om man blir ofrivilligt arbetslös, kan man använda förbundets inkomstförsäkring. För att göra detta krävs först och främst att man är medlem i Läkarförbundet eftersom inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet. Man måste dock också vara medlem i Akademikernas erkända arbetslöshetskassa, AEA, för att kunna använda sig av det. Man blir inte automatiskt medlem i AEA bara för att man är medlem i Läkarförbundet utan man måste aktivt söka medlemskap.

Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund – Belopp och varaktighet

När man är medlem i både Sveriges Läkarförbund och Akademikernas erkända arbetslöshetskassa kan du få tillgång till inkomstförsäkringen som ingår i Läkarförbundets medlemskap. Utan inkomstförsäkring kan man få 20 200 kronor i månaden som mest. Om man har denna försäkring kan man få 80 procent upp till 100 000 kronor i månaden. Detta belopp kan man få i maximalt sex månader men om man tecknar en tilläggsförsäkring förlängs denna period. Då kan man få samma belopp i upp till 180 dagar till.

Kvalifikationstid

För att vara kvalificerad till inkomstförsäkring från Sveriges Läkarförbund och ersättning från Akademikernas erkända arbetslöshetskassa måste man ha varit medlem i minst 12 månader innan en period av arbetslöshet. Om man har varit medlem i ett annat fackförbund kan denna tid tillgodoräknas under förutsättning att den perioden ligger i anslutning till inträdet med Läkarförbundet. Man måste också ha arbetat i minst 12 av de senaste 18 månaderna för att kunna få ersättning samt ha påbörjat en ny ersättningsperiod hos AEA.

Vem kan teckna inkomstförsäkringen?

Den som är läkare eller studerar för att bli läkare, kan bli medlem i Sveriges Läkarförbund. Om man är läkare och har en läkarexamen är man kvalificerad för att kunna använda sig av förbundets inkomstförsäkring. Om man blir registrerad medlem får man automatiskt inkomstförsäkringen i sitt medlemskap. Dock upphör inkomstförsäkringen månadsskiftet innan man fyller 65 år. För att kunna använda sig av inkomstförsäkringen vid arbetslöshet, måste man också vara medlem i Akademikernas arbetslöshetskassa samt ha uppfyllt arbetskrav på minst 12 av 18 månaders arbetsperiod innan man kan ta försäkringen i anspråk.

Varför välja just det här fackförbundet?

Sveriges läkarförbund arbetar för att läkare som är medlemmar ska kunna rådfråga, få experthjälp och andra förmåner som kommer att förändra arbetslivet för läkare och studenter. Förbundet är ett starkt sådant eftersom majoriteten av alla läkare i Sverige är medlemmar i Läkarförbundet vilket gör att de kan påverka framtidens sjukvård. Läkarförbundet arbetar med fackliga frågor som löner, miljön på arbetsplatser, anställningsvillkor samt sådant som rör forskning och etik. Genom att man blir medlem i Läkarförbundet får man trygghet om man skulle bli arbetslös eller behöva hjälp med juridiska frågor.

Historia fackförbundet

Sveriges Läkarförbund bildades år 1903 och har idag cirka 48 000 medlemmar. Redan från början hade Läkarförbundet ambitionen att främja en ändamålsenlig utveckling av sjukvården i Sverige och senare även internationellt. Förbundet delades in i olika delföreningar beroende på syfte. Det fanns både yrkesföreningar och geografiska sådana och dessa lever kvar ännu idag. Förbundet äger också Läkartidningen som grundades år 1904 och ingår numera i medlemskapet för läkare och läkarstudenter. Nu är cirka 85 procent av alla läkare i Sverige medlemmar i förbundet.