Accept Inkomstförsäkring

Accept är ett svenskt försäkringsbolag som erbjuder internetbaserade försäkringslösningar. Genom att hålla låga kostnader håller de kostnaden för försäkringspremierna nere. De erbjuder en inkomstförsäkring kan du få 80% av din lön om du blir arbetslös och fylla upp med skillnaden från de cirka 11 000 kr som A-kassan betalar. Hos Accept kan du teckna inkomstförsäkring oavsett vilken A-kassa du tillhör. Det går att teckna inkomstförsäkring som anställd och som egen företagare/VD.

Accept inkomstförsäkring

Accept Inkomstförsäkring – Belopp och varaktighet

Med Accept inkomstförsäkring kan du försäkra dig upp till  80% av din lön upp till 85 000 kr i 300 dagar vilket är cirka 13 månader då det är 5 ersättningsdagar per vecka. Beroende på vilken försäkring du väljer så är det 150 eller 300 dagar som gäller.

Kvalifikationstid

Med Accept inkomstförsäkring står de för skillnaden mellan a-kassan och 80% av din lön upp till maxbeloppet och de har samma karenstid som a-kassan har vilket i dagsläget är 7 dagar. Med andra ord kan du få ersättning från och med den 8:e dagen. För att ha rätt till inkomstförsäkringen finns en kvalifikationstid där du ska ha varit anställd de senaste 12 månaderna samt blivit ofrivilligt varslad.

Accept har likt andra inkomstförsäkringar en kvalifikationstid. Med kvalifikationstid innebär det att du behöver ha uppfyllt kraven för inkomstförsäkringen under 12 månader innan du har möjlighet att nyttja den. Om du är egenföretagare är kvalifikationstiden 18 månader. Om du skulle bli arbetslös 11 månader efter att du tecknat försäkringen utgår ingen ersättning. Om du skulle bli arbetslös 13 månader efter du tecknat försäkringen som anställd så får du ersättning från inkomstförsäkringen givet du uppfyller övriga krav.

Vem kan teckna inkomstförsäkringen?

Du ska vara med i en A-kassa. Ju förr du tecknar inkomstförsäkringen desto bättre då du behöver uppfylla kvalifikationstiden på 12 månader som anställd innan du har möjlighet att använda den vid ofrivillig arbetslöshet.

Varför välja Accept?

Med mycket fokus på hantering online kan Accept hålla sina försäkringspremier nere genom att inte behöva stora säljkårer. 1998 startades bolaget och då var de först med att erbjuda inkomstförsäkring. Hos Accept kan du förlänga de kollektiva inkomstförsäkringarna eller helt privat utan fackförbund teckna en inkomstförsäkring. Accept står under Finansinspektionens tillsyn och har en policy mot bonusar som de anser leder till kortsiktiga affärsbeslut. Accept kan erbjuda gränspendlare mellan Sverige och Danmark möjligheten att försäkra sin lön.

Historia

Accept har varit verksamt sedan 1998 då de var först i Sverige att erbjuda inkomstförsäkring. Fackförbunden började alltjämt erbjuda inkomstförsäkringar i sina medlemskap och Accept tog då fram en plus-försäkring som ytterligare förlänger kollektiva inkomstförsäkringar.

Accept är ett svenskt privatägt försäkringsbolag som är registrerat 1998. Besöksadressen är på Kavallerivägen 24 i Sundbyberg.