Solid

Du vet väl att du kan teckna inkomstförsäkring hos Solid oavsett vilken yrkesgrupp du tillhör? Deras försäkringar har utvecklats för att vara så okomplicerade som möjligt samt lättillgängliga för alla. Idag har över 3 miljoner människor tecknat olika försäkringar med detta försäkringsbolag. När du tecknar deras inkomstförsäkring är du garanterad 80 % av din inkomst ifall du blir arbetslös. Du får även garanterad ersättning upp till 300 dagar. Har du redan en befintlig inkomstförsäkring går det att teckna en kompletterande försäkring.

Solid

Solid inkomstförsäkring – Belopp och varaktighet

Med en inkomstförsäkring genom Solid får du 300 ersättningsdagar när du blir arbetslös. I 200 dagar får du ersättning som motsvarar 80 % av din tidigare inkomst. Efter de 200 dagarna har passerat får du 70 % av din nettoinkomst i ytterligare 100 dagar. Det finns två olika försäkringar att välja på. Inkomstförsäkring privat och inkomstförsäkring komplement. För dig som redan har en inkomstförsäkring, genom t.ex. ett fackförbund, kan med inkomstförsäkringen komplement utöka dina befintliga ersättningsdagar, så att du totalt kommer upp till 300 dagar med ersättning.

Kvalifikationstid

Genom en inkomstförsäkring från Solid får du redan efter 9 månaders kvalifikationstid ut ersättning, vilket gör detta till en av de försäkringar med kortast kvalifikationstid på marknaden. Din kvalifikationstid räknas från den dag du tecknar försäkringen. Du kan även tillgodoräkna dig kvalifikationstid ifall du redan har en inkomstförsäkring. Efter 9 månaders kvalifikationstid får du 50 % av din fulla ersättning. När du har haft och betalat försäkringen i 12 månader får du ut full ersättning. Under kvalifikationstiden får du inte ha blivit uppsagd, varslad eller arbetslös. Samma karenstid som för din A-kassa gäller.

Vem kan teckna inkomstförsäkringen?

Det krävs inte någon speciell yrkestillhörighet för att få teckna en inkomstförsäkring hos Solid, utan alla yrkesgrupper får teckna försäkringen. För att teckna försäkringen måste du vara ansluten till en erkänd a-kassa och vara fullt arbetsför. Du måste även arbeta och vara folkbokförd i Sverige, ha en minimilön på 22 500 kronor i månaden, vara tillsvidareanställd och mellan 20-61 år. Du kan inte teckna försäkringen om du har blivit varslad om uppsägning eller om du har blivit uppsagd. Verkställande direktörer, egenföretagare eller delägare i fåmansföretag kan inte teckna denna försäkring.

Varför välja just det här fackförbundet?

Solid har skapat ett koncept där deras försäkringar är mer lättillgängliga samt okomplicerade. Konceptet kallas ”Ovanligt Okrångliga Försäkringar” och inkomstförsäkringen ingår i detta. Över 3 miljoner kunder har tecknat olika försäkringar med dem och de står under tillsyn av Finansinspektionen. När du tecknar en inkomstförsäkring med dem är du garanterad 80 % av din inkomst under 300 dagar, till skillnad mot 80 % av a-kassans ersättningstak på 25 025 kronor de första 100 dagarna. En inkomstförsäkring genom detta försäkringsbolag garanterar att du får en tillräcklig inkomst om du blir arbetslös.

Historia fackförbundet

Försäkringsbolaget Solid grundades år 1993 som försäkringsgivare åt Siba och On-off. De startade i Helsingborg där de även idag har sitt huvudkontor. År 2003 började bolaget att fokusera på samarbete med europeiska kunder. År 2010 utseddes de till Årets skadeförsäkringsbolag. De tillhör Resurskoncernen där även Resurs Bank ingår. För detaljhandelns kapitalvaror är detta försäkringsbolag marknadsledande på försäkringslösningar och cirka 5500 ombud inom detaljhandeln har ett nära samarbete med dem. Försäkringsbolaget är även verksamma i övriga Norden samt inom vissa marknader i Europa.