Arkitekt

Fackförbundet Sveriges Arkitekter organiserar alla typer av arkitekter, vare sig det gäller en inredningsarkitekt, planeringsarkitekt, landskapsarkitekt eller någon annan typ av arkitekt så är detta rätt organisation. Förbundet har drygt 12.700 medlemmar, av vilka cirka 2.600 är studenter. Förbundet är en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation). Sveriges Arkitekters mål är att visa på betydelsen av arkitekturens förutsättningar, påverka arkitektens villkor och att göra skillnad i samhället. Man arbetar brett med allt från fackligt arbete och branschutveckling till professions- och arkitekturfrågor.

Sveriges Arkitekter

Arkitekt – Belopp och varaktighet

Medlemmar i Sveriges Arkitekter har möjlighet att teckna inkomstförsäkring. En arkitekt som blir ofrivilligt arbetslös och har tecknat inkomstförsäkring har möjlighet att få 80 procent av den ordinarie a-kassegrundande inkomsten upp till ett belopp om 60.000 kronor i upp till 120 dagar. En förutsättning är att man är medlem i Akademikernas a-kassa. Ersättningen är skattefri, men ett schablonavdrag görs enligt skattetabell 30, kolumn 5. Det finns även möjlighet att förlänga försäkringen med ytterligare 180 dagar genom att teckna en tilläggsförsäkring.

Kvalifikationstid

En arkitekt som har varit medlem i Sveriges Arkitekter i minst 12 månader är kvalificerad till att omfattas av inkomstförsäkringen. Om man har varit medlem i något annat förbund och haft det förbundets inkomstförsäkring innan man gick med i Sveriges Arkitekter, så kan man få tillgodoräkna sig den tiden om man kan visa upp ett intyg från det tidigare förbundet. En annan förutsättning är att man har förvärvsarbetat minst 12 av de senaste 18 månaderna. Den månad man fyller 65 upphör försäkringen.

Vem kan teckna inkomstförsäkringen?

Villkoren för en arkitekt att teckna försäkringen är att denne varit medlem i Fackförbundet Sveriges Arkitekter i minst 12 månader. Man måste ha varit aktiv medlem, det räcker alltså inte med att ha varit passiv medlem. Man får inte vara äldre än 65 år och man måste även vara medlem i Akademikernas a-kassa. Det finns en tilläggsförsäkring som man kan teckna också, med samma villkor som inkomstförsäkringen, med skillnaden att den bara går att teckna till och med utgången av det kalenderår man fyller 55 år.

Varför välja just det här fackförbundet

Fackförbundet Sveriges Arkitekter är uppbyggt av 15 lokalföreningar som har som syfte att fritt utforma verksamheten under förutsättning att de främjar förbundets ändamål. Både huvudförbundet och de olika lokalföreningarna arrangerar föreläsningar, visningar och utställningar för sina medlemmar och initierar debatter om aktuella frågor. Sveriges Arkitekter delar också varje år ut Kasper Salin-priset, Sienapriset och Guldstolen. De publicerar också platsannonser och ger sina medlemmar råd om exempelvis lön, tjänstledighet eller upphandlingar. Det är också bara medlemmar i Sveriges Arkitekter som får använda yrkestiteln Arkitekt.

Historia fackförbundet

Den 1 juli 2002 upplöstes de yrkesideella organisationerna Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR) och Svenska Inredningsarkitekters Riksförbund (SIR), Landskapsarkitekternas Riksförbund (LAR), Fysiska Planerares Riksförbund (FPR) och fackförbundet Arkitektförbundet. I stället bildades Sveriges Arkitekter med syfte att organisera varje typ av arkitekt, oavsett inriktning. Förbundet ingår i Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO). Under åren har Sveriges Arkitekter delat ut många prestigefyllda priser. Det pris som kanske är mest känt bland allmänheten är Guldstolen, som senast gick till Jonas Bohlin för inredningen på restaurang Luzette på Stockholms Centralstation.