Fackförbundet Vision

Vision är ett fackförbund med närmare 190 000 medlemmar. De är anslutna till centralorganisationen TCO (Tjänstemännens centralorganisation), som organiserar 14 enskilda fackförbund med totalt 1,4 miljoner medlemmar. Förbundet har ett brett spann av yrkesgrupper representerade i sina medlemsrullar. 4 000 yrkesgrupper är representerade bland medlemmarna. Bland dessa är närmare 15 000 chefer, vilket innebär att fackförbundet till Sveriges största för offentligt anställda chefer. Cirka 60 000 av medlemmarna är akademiker. Fackförbundet erbjuder en inkomstförsäkring som ger dig ersättning för skillnaden mellan 80 procent av din faktiska lön, och det ersättningstak som tillämpas på ersättningen från a-kassan.

Fackförbundet Vision

Vision – Belopp och varaktighet

Vision erbjuder en inkomstförsäkring som ger dig upp till 80 procent av din lön. Reglerna för a-kassans ersättning sätter ett tak som idag ligger på cirka 14 500 kronor. Det betyder att du förlorar pengar, om 80 procent av din lön översteg 14 500 kronor. Visions inkomstförsäkring ger dig ytterligare ersättning, så att din totala ersättning (a-kassa samt inkomstförsäkringen) motsvarar 80 procent av din tidigare lön. Visions ersättning tillämpas på inkomster på högst 100 000 kronor i månaden. Med hjälp av deras försäkring kan din totala ersättning alltså bli högst 80 000 kronor i månaden. Ersättningens varaktighet är 180 dagar.

Kvalifikationstid

Som alla fackförbund tillämpar Vision det som kallas kvalifikationstid. Det är den tid under vilken du måste ha varit medlem i förbundet innan du blir arbetslös, för att du ska ha rätt till den aktuella inkomstförsäkringen. Visions kvalifikationstid ligger idag på 12 månader. Kvalifikationskravet börjar också gälla efter det att du har hämtat ersättning ur försäkringen under den maximala ersättningstiden. I Visions fall är den maximala ersättningsperioden 180 dagar. Efter att du har fått ersättning under 180 dagar, måste du alltså vänta ytterligare 12 månader innan du kan få ersättning igen.

Vem kan teckna inkomstförsäkringen?

Vision har ett brett medlemsregister, vad avser yrkeskategorier. Som nämnts ovan finns närmare 4 000 olika yrken representerade i medlemsrullarna. Som fackförbundet själva säger, kan de flesta på en arbetsplats bli medlemmar, oavsett om arbetsplatsen är inom privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Det spelar ingen roll om du är fast anställd, visstids- eller projektanställd. Du kan också gå med oavsett om du arbetar deltid eller heltid. Om du är tveksam till huruvida din yrkeskategori medges inträde till Visions fackförbund, kan du gå in på deras hemsida och göra en sökning på din yrkestitel.

Varför välja just det här fackförbundet

Vision är ett brett och stort fackförbund. Med över 190 000 medlemmar har du ett starkt kollektiv i ryggen, om du går med i förbundet. De är dessutom anslutna till TCO, som organiserar totalt 1, 4 miljoner fackmedlemmar inom tjänstemannayrken. Det borgar för en god kompetens vid eventuella arbetsrättsliga problem, och ett långsiktigt arbete för dina intressen. Visions storlek och starka förankring i det bredare fackliga livet tyder på att du verkligen kan lita på att de förser sina medlemmar med gott stöd

Historia fackförbundet

Vision startades för snart 100 år sedan, 1917. Fackförbundet hette då Sveriges kommunaltjänstemannaförbund, eller SKTF. År 2011 bytte fackförbundet namn till det nuvarande. Vid starten hade man en blygsam medlemsskara om 150 medlemmar, vilken idag har vuxit till 190 000. Förbundet etablerades i Malmö, och hade inledningsvis endast skånska lokalföreningar. Beslut om att få till stånd en rikstäckande organisation togs under 1920-talet, och idag finns inga regional begränsningar av förbundets verksamhet. År 2006 började man ge ut branschtidningen Chefen i fokus, som idag har 23 000 läsare.