Fackförbundet ST

Fackförbundet ST som står för Statstjänstemanna, är det största facket som organiserar statligt anställda. Förbundet har över 95000 medlemmar som arbetar inom myndigheter och statliga verk och bolag. Här inkluderas även universitet och högskolor samt statliga stiftelser. ST erbjuder en inkomstförsäkring, men för att ta del av försäkringen måste du bli medlem i fackförbundet. Försäkringen garanterar dem 80 procent av lönen under arbetslöshetens första 150 dagar. Inkomstförsäkringen har dock ett golv och ett tak och det gäller att ha koll på det finstilta och vilka som har rätt till försäkringen.

Fackförbundet ST

Fackförbundet ST – Belopp och varaktighet

Fackförbundet ST erbjuder en inkomstförsäkring till sina medlemmar. Försäkringen garanterar att du får 80% av din tidigare lön. Det innebär inte att förbundet ersätter A-kassans utbetalningar. Förbundet toppar istället upp det belopp som a-kassan redan ger. Det är viktigt att komma ihåg att försäkringen har både ett tak och ett golv. Den gäller endast inkomster som är över 25025 kronor per månad och gäller inte den del av lönen som överstiger 80000 kronor per månad. Försäkringen gäller 150 dagar från första dagen av arbetslöshet.

Kvalifikationstid

För att få ta del av inkomstförsäkringen från fackförbundet ST finns det några krav. För det första måste du vara medlem i en A-kassa, antingen ST:s egen A-kassa eller någon annan. Du måste också vara medlem i ST. Du behöver ha haft försäkringen i tolv månader innan du blev arbetslös – detta är den så kallade kvalifikationstiden. ST låter dig dock föra över kvalifikationstid från ett andra fackförbund, förutsatt att inkomstförsäkringen i det andra förbundet är likvärdig. Oavsett kvalifikationstid så upphör inkomstförsäkringen när du går ur ST, blir 65 år gammal, eller om du går i pension.

Vem kan teckna inkomstförsäkringen?

För att få teckna inkomstförsäkringen måste du vara medlem i en a-kassa och medlem i ST. Försäkringen gäller dock inte för studentmedlemmar, men den gäller för doktorander. Doktorander är forskarstuderande, och därigenom studenter, men de är även statligt anställda. Försäkringen gäller heller inte pensionärsmedlemmar i fackförbundet ST. Med det avses både långtida ST-medlemmar som gått i pension eller blivit 65 år gamla, och personer över 65 som inte tidigare varit medlemmar, men som är intresserade av en inkomstförsäkring. För att få ut ersättning krävs att du även är ansluten till en a-kassa.

Varför välja just det här fackförbundet

Fackförbundet ST är Sveriges största fackförbund som specialiserat sig på statligt anställda. Förbundets filosofi är att enhet föder styrka, och deras motto är ”En arbetsplats – en fackförening”. Istället för att dela upp de anställda i olika fackförbund som fokuserar på olika yrkeskårer, anser ST att styrkan i förhandling ligger när alla anställda står enade oavsett vilken befattning och vilka arbetsuppgifter som de har. I och med sitt fokus på statlig sektor besitter ST en djup kunskap om de statliga verksamheterna.

Historia fackförbundet

Fackförbundet ST bildades 1904 men kallades då ”Extraordinaries förening”. Förbundet bildades för att kämpa mot det så kallade ”extraordinarieeländet”, vilket innebar att den stora majoriteten av statens anställda helt enkelt inte fick någon lön. Istället fick man äran av sin befattningstitel och förhoppningsvis bonusar vid nyår eller midsommar. Detta födde förstås både missnöje och korruption. Anledningen till att man fortsatte med sin statliga befattning var hoppet att sluta vara extraordinarie tjänsteman och bli ordinarie tjänsteman. Från detta föddes insikten att styrka ligger i enhet, och det är förbundets ledstjärna även idag.