GS Facket

GS Facket har ca 50 000 medlemmar från bland annat träindustrin, skogsbruk och grafiska branschen. Som medlem av GS har du möjlighet att utveckla din kompetens via utbildningar. GS ser som sin huvuduppgift att göra medlemmarna medvetna om de rättigheter de har som anställda samt vad de kan förvänta sig av respektive arbetsgivare. Närheten till medlemmarna är viktig och därför finns det lokala avdelningar spridda över landet. Facket hoppas kunna växa ännu mer och kunna förbättra villkoren för sina medlemmar.

GS Facket

GS Facket – Belopp och varaktighet

Som många andra fackliga organisationer erbjuder GS Facket sina medlemmar en inkomstförsäkring. Försäkringen kliver in och fyller upp din arbetslöshetsersättning så att du når 80 % av din tidigare månadsinkomst i ett löneläge mellan 25 025 och 35 000. I dessa lönelägen ger a-kassan idag en ersättning på 20 020 kronor/månad före skatt. Försäkringen täcker 200 dagar. Vid en kontinuerlig arbetslöshet motsvarar det drygt 10 månader. Försäkringen är ett komplement till a-kassan och ger den försäkrade en längre anpassningstid till sin nya inkomstnivå.

Kvalifikationstid

För att ta del av inkomstersättningen ska du ha varit medlem i GS Facket under minst 12 månader innan arbetslösheten. Dagen du har din första karensdag för arbetslöshetsersättningen räknas som din första arbetslösa dag. Du ska också vara medlem i a-kassan för att kunna ta del av försäkringen. Med kvalifikationstider i tanke är det viktigt att gå med i såväl fack som i a-kassa så snart du får en anställning eller arbetar. På så vis kommer du att uppnå villkoren för en inkomstförsäkring så snart som möjligt.

Vem kan teckna inkomstförsäkringen?

Är du medlem i GS Facket och har varit det i 12 månader eller mer så har du automatiskt fackets inkomstförsäkring hos Folksam. Den ingår som medlemsförsäkring tillsammans med andra medlemsförsäkringar. Du får en hemförsäkring som täcker bohag och som också inbegriper en reseförsäkring, en medlemsolycksfallsförsäkring som täcker olyckor på fritiden, en kompletterande livsförsäkring samt en barngrupplivförsäkring som är en försäkring för medlemmarnas barn. GS erbjuder även försäkringar för pensionärer som fortfarande är aktiva och således även medlemmar. Där ingår hemförsäkring och olycksfallsförsäkring för personer över 60 års ålder.

Varför välja just det här fackförbundet

Utöver alla förmånliga försäkringar erbjuder GS Facket sina medlemmar utbildningar för kompetensutveckling. Facket vill vara nära sina medlemmar och finns därför i flera avdelningar landet runt. Framtidsmålet för facket är att förbättra villkoren för sina medlemmar. Med ett stort antal medlemmar är GS en stark förhandlare på arbetsplatser. När du behöver råd eller stöd kring din anställning kan du vända dig till din lokalavdelning för hjälp. Facket kan också hjälpa dig om du skulle hamna i konflikt med din arbetsgivare.

Historia fackförbundet

GS Facket bildades 1 juni 2009 efter ett grundläggande arbete som bestod i att undersöka möjligheten till en sammanslagning mellan Skogs- och Träfacket samt Grafiska Fackförbundet Mediafacket. Den första ordinarie kongressen för facket hölls i maj 2011. Facket ingår i LO och tog 2011 avstånd från jämlikhetspotten vilken LO i skulle använda i avtalsrörelsen för att snabbare höja lönerna i låglöneyrken. Ledningen i GS består av en ordföranden samt tre vice ordföranden. Idag har facket 15 avdelningar från söder till norr.