Handels

Handels är ett fackförbund med anor. Som medlem erbjuds du kollektivavtal, råd och stöd, ersättning vid konflikt så som strejk eller lockout, försäkringar, ekonomisk rådgivning och möjlighet till utbildning. Facket erbjuder också sina medlemmar en rad avtalsförsäkringar så som försäkring vid sjukdom, arbetsskada, dödsfall och vid arbetslöshet. Medlemsförsäkringarna i sig består av en hemförsäkring, en försäkring vid olycksfall på fritiden samt en inkomstförsäkring. För att kunna ta del av inkomstförsäkringen behöver du vara medlem i a-kassan såväl som i facket.

Handels

Handels – Belopp och varaktighet

Inkomstförsäkringen som Handels erbjuder sina medlemmar gör att du, vid arbetslöshet, kan behålla upp till 80 % av din ursprungliga inkomst. Om din inkomst överstiger 25 025 kronor så träder försäkringen in. Tanken är att den ska ge dig ett initialt skydd under arbetslösheten. Försäkringen täcker därför de första 100 dagarna av din arbetslöshet. Det finns en möjlighet att göra ett tillägg på försäkringen som ger dig hela 200 extra dagar vilket totalt ger dig 300 dagars skydd när du blivit arbetslös.

Kvalifikationstid

Handels har tecknat inkomstförsäkring för sina medlemmar och försäkringen är tecknad hos Folksam. För att du ska kvalificera dig för inkomstförsäkringen krävs det att du har varit medlem i facket under minst 12 månader innan du blev arbetslös. Du måste också ha varit medlem i a-kassan under den här perioden. För att ansluta dig till eventuella tillägg krävs att du inte ännu har fullt 64 år. När du har rätt till försäkringen så betalas den ut i efterskott och är inte skattepliktig.

Vem kan teckna inkomstförsäkringen?

Handels har tecknat inkomstförsäkringen för sina medlemmar genom försäkringsbolaget Folksam. Inkomstförsäkringen ingår i fackets medlemsavgift och täcker således alla medlemmar som dels har varit fackmedlem under 12 månader innan de blir arbetslösa och dels är och har varit anslutna till a-kassan under samma tid. För att teckna tillägg till försäkringen krävs att du ännu inte har fyllt 64 år. För att ha kunna ta del av försäkringen när du blir arbetslös måste du få ersättning från en svensk a-kassa under din arbetslöshet.

Varför välja just det här fackförbundet

Med långvarig erfarenhet av fackarbete har Handels etablerat sig som ett av de största aktiva facken i landet. Facket erbjuder dig som medlem en lång rad förmåner så som exempelvis möjlighet till utbildning via fackliga kurser, kollektivavtal och ett flertal försäkringar. Har du frågor och funderingar kring din anställning eller kring avtal så kan du kontakta facket för råd och stöd. Ditt medlemskort ger dig rabatter och förmåner på bland annat semesterboende och medlemslån hos Nordea och Swedbank. Du får även tillgång till ekonomisk rådgivning hos Swedbank.

Historia fackförbundet

Handels rötter ligger så långt bakåt i tiden som kring år 1900 då utkörarefackföreningar bildades. Under 1907 försökte man att bredda yrkesbasen genom att byta namn till Svenska varuutkörare- och handelsarbetareförbundet. Till en början nekades facket inträde i LO och rekommenderades istället att ansluta sig till Transportarbetareförbundet men 1910 beviljades ett inträde i LO. År 1916 bytte förbundet namn till Handelsarbetareförbundet eftersom man lockade allt fler inom kontor och handel. Redan 1920 hade facket 7500 medlemmar i 82 avdelningar, en siffra som stigit till 154 181 medlemmar 1980.