Vårdförbundet

Vårdförbundet är en opolitisk organisation vars medlemmar arbetar inom fyra olika sektioner i vårdyrket. Organisationen har 114 000 medlemmar som är yrkesverksamma sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Förbundet finns för sina medlemmar och hjälper dem med att förbättra villkoren i arbetet, se till så att alla har möjlighet till vidareutbildning och påverka utvecklingen av sjukvården både lokalt och regionalt. Alla som varit medlemmar i både förbundet och A-kassan minst 12 månader och dessutom uppfyller kravet för A-kassan har rätt till inkomstförsäkringen som täcker 80% av lönen.

Vårdförbundet

Vårdförbundet – Belopp och varaktighet

Vårdförbundets inkomstförsäkring är en trygghet om du skulle bli arbetslös. Avgiften för inkomstförsäkringen ingår i medlemsavgiften hos förbundet och innefattar alla medlemmar som har en lön som överstiger 25025 och understiger 60 000 kronor i månaden. Vid arbetslöshet täcker försäkringen upp till 80% av din lön under en period av max 200 dagar. En karenstid på 7 dagar gäller och inkomstförsäkringen tecknas hos Förenade Liv som är samarbetspartner till Vårdförbundet. Vid inkomst över 20 900 kronor i månaden omfattas man av inkomstförsäkringen från dag 101 till och med dag 200.

Kvalifikationstid

För att kunna ta del av inkomstförsäkringen hos Vårdförbundet måste du har varit yrkesverksam i 12 månader, medlem i facket och A-kassan under samma period. Man får inte ha varit arbetslös under den perioden och kan få tillgodoräkna tid från annat fackligt förbund med obligatorisk inkomstförsäkring vid en övergångsperiod. Man betalar ingen inkomstskatt på försäkringen. Ersättningen betalas alltid ut retroaktivt efterföljande månad och innebär att man får ersättning fem av veckans arbetsdagar. Inkomstförsäkringen gäller fram till den första dagen i den månad du fyller 65 år.

Vem kan teckna inkomstförsäkringen?

Det är inget ovanligt att man har arbetslösa perioder i sitt yrkesverksamma liv. Med Vårdförbundet inkomstförsäkring har du ett ekonomiskt skydd de första 200 dagarna när du blivit arbetslös. Försäkringen gäller vid arbetslöshet men inte om man blivit uppsagd eller vid avsked för att man har misskött sitt arbete. Det finns möjlighet att återkvalificera sig för ytterligare en ersättningsperiod med inkomstförsäkringen om man fyller villkoren på ytterligare 12 månaders medlemskap och uppfyller villkoren för A-kassan. Blir man arbetslös två gånger inom perioden av ett år fortsätter man på innevarande ersättningsperiod.

Varför välja just det här fackförbundet

Vårdförbundet har en långsiktig vision om att de ska kunna ge sina medlemmar attraktiva utbildningar av hög kvalité. De vill vara det självklara valet av förbund för alla yrkesverksamma inom vården och stå för en hållbar utveckling där man sätter vårdtagaren i centrum. Man vill även ge vårdtagaren möjlighet att påverka sitt val av vård med de bästa förutsättningarna där vårdtagarna kan vara med och påverka vården i en positiv utveckling. Övriga fördelar i medlemskapet är rabatter och förmåner vid köp av böcker, tecknande av bolån, elavtal, inköp av glas och porslin.

Historia fackförbundet

Vårdförbundet har en lång historia som sträcker sig tillbaka till 1886 då det första svenska barnmorskeförbundet bildades. De olika yrkesgrupperna i förbundet var tidigare uppdelade i egna fackliga organisationer men slogs efter förhandlingar ihop till ett enda förbund år 1976. Behovet av ett starkare förbund som band de olika yrkesgrupperna samman fanns sedan tidigare och en av de viktigaste frågorna var att höja statusen inom yrket. Att få fram spetskompetens som kräver legitimation skulle höja statusen för att fler skulle vilja söka jobb i vården.