Unionen

Unionen har över 600 000 medlemmar och är ett fackförbund där tjänstemän oavsett utbildning, befattning eller lön i den privata sektorn kan vara medlemmar. Även egenföretagare och studenter välkomnas. Inkomstförsäkring erbjuds som medlem inom förbundet.  Fackförbundet är medlemsstyrt och är sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden. Unionen är en del av Tjänstemännens Centralorganisation, TCO och har tre hjärtefrågor som är 1. Kompetens ger kraft, 2. Fler och bättre jobb, 3. Balans i arbetslivet.

Unionen

Unionen inkomstförsäkring – Belopp och varaktighet

Som medlem ingår en inkomstförsäkring där du kan få 80% av din lön på en lön upp till 60 000 kr i månaden. Inkomstförsäkringen kan betalas ut i 150 dagar vilket motsvarar cirka 7 månader. Det finns även tillval att göra tillägg så inkomstförsäkringen gäller 200 dagar vilket motsvarar cirka 9 månader. Väljer du tilläggsförsäkringen gäller också inkomstförsäkringen på en lön upp till 150 000 kronor.

Utöver förbättringen för de med högre inkomst har Unionen förbättrat för alla med lägre inkomst så att golvet för inträde slopats och du i såna fall omfattas av försäkringen om du tjänar under 18.700.

Kvalifikationstid

För att du ska kunna få ersättning från inkomstförsäkringen ska du vara medlem i både Unionen och A-kassan minst de senaste 12 månaderna sedan du blivit arbetslös samt att du har arbetat 12 månader av de senaste 18 månaderna.

Om du har varit sjuk eller föräldraledig under den 18-månadersperioden så skippas den tiden och du kan tillgodoräkna dig tiden som föregicks av föräldraledigheten eller sjukdomsperioden. Det här fungerar om du har varit medlem hos Unionen och A-kassan under perioden innan föräldraledighet eller sjukdom.

Vem kan teckna inkomstförsäkringen?

När du är medlem i Unionen blir du inkomstförsäkrad om du är yrkesverksam eller egenföretagare. Du ska vara med i en a-kassa i Sverige och vara under 65 år. När du blir medlem och flyttar från ett annat fackförbund kan du tillgodoräkna dig din period om det är en motsvarande försäkring du haft där. Kontakta Unionen och ditt nuvarande förbund när du ska byta så du vet att du får med dig din kvalificeringsperiod.

Varför välja Unionen?

Med Unionens inkomstförsäkring kan du få ut mer pengar om du blir arbetslös. Om du har A-kassa  får du ut cirka 11.000 kr per månad maximalt om du blir arbetslös. Det inkomstförsäkringen gör är att komplettera a-kassa så du får 80% av din tidigare lön upp till en månadlön på 60 000 kr.

Utöver inkomstförsäkringen ingår även rådgivning rörande arbetsvillkor, hjälp med förhandlingar och vilken lön du bör ha. Det finns också möjlighet att delta på de föreläsningar och kurser som anordnas. Det finns också många förmånliga erbjudanden för dig rörande bolån, coaching, resor, juridisk rådgivning och mycket mer.

Historia

Unionen bildades den 1:a januari 2008 genom en sammanslagning av Tjänstemannaförbundet HTF och SIF. HTF står för Handelstjänstemannaförbundet och SIF står för Svenska industritjänstemannaförbundet. Sammanslagningen gjordes då det inte finns någon stor skillnad på industri och den privata tjänstesektorn. I Januari 2014 slogs även Farmaciförbundet ihop sig med Unionen.

Unionen är uppbyggd i 19 regioner från norr till söder med ett kontor i varje region. Unionen utger tidningarna Kollega samt Chef & Karriär till sina medlemmar. Cirka 600 000 får tidningen Kollega och ytterligare 70 000 får Chef & Karriär till de som är chefsmedlemmar i förbundet.