FSA

FSA står för Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter och är en facklig och professionsinriktad organisation där både de som arbetar som terapeuter och de som utbildar sig till yrket är välkomna. Förbundets mål är att alla ska nå individuell tillfredsställelse och kunna utvecklas i sitt jobb. De ser också till att kompetensutveckling och utbildning ska löna sig för medlemmarna. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter har en inkomstförsäkring som en del av medlemskapet. Om du skulle bli arbetslös, kommer inkomstförsäkringen att ge dig 80 procent av din inkomst.

FSA

FSA – belopp och varaktighet

FSA har en inkomstförsäkring som täcker 80 procent av din inkomst, upp till 50 000 kronor i månaden, om du skulle bli arbetslös. Att bli arbetslös kan ha stor påverkan på din ekonomi. Genom att vara med i a-kassan, får du ut maximalt 20 020 kronor i månaden, före skatt. Detta betyder att du får ut cirka 14 000 kronor efter skatt. Om du har inkomstförsäkring, får du alltså ut betydligt mer. Ersättningsperioden som gäller för inkomstförsäkringen är 120 dagar.

Kvalifikationstid

För att få ta del av inkomstförsäkringen från FSA, måste du vara medlem i Akademikernas a-kassa. Du måste också ha varit medlem i förbundet under minst 12 månader innan du kan använda dig av inkomstförsäkringen. Du kan tillgodogöra dig tid som du har haft i andra inkomstförsäkringar, för att nå upp till de 12 månaderna. Studier är tyvärr inte något du kan tillgodogöra dig tid för. Inkomstförsäkringen gäller i 120 dagar och du kan få ta del av den till och med den månad innan du fyller 65 år.

Vem kan teckna inkomstförsäkringen?

FSA har inkomstförsäkring som en del i deras medlemskap. Därför gäller inkomstförsäkringen för alla som är med i förbundet samt är med i Akademikernas a-kassa. Om man är medlem i båda, kommer ersättningen från Akademikernas a-kassa att kompletteras med inkomstförsäkringen från Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, så att du kan få upp till 80 procent av din normala inkomst. Det finns ett tak på en månadsinkomst på 50 000 kronor men inkomstförsäkringen kommer att ge dig så mycket mer än bara ersättning från a-kassan.

Varför välja just det här fackförbundet

FSA är ett förbund som driver professionen både fackligt och yrkesmässigt. De vill att alla medlemmar ska få kunna utvecklas individuellt samtidigt som det ska löna sig att vidareutbilda sig inom professionen. Både arbetsmiljö och arbetsledning ska också vara utvecklande. Nästan 90 procent av de som arbetar som arbetsterapeuter är medlemmar i förbundet vilket gör att det är ett starkt förbund som tar tillvara på medlemmarnas intressen. Förbundet drivs av en strategi och en vision som fastställs av fullmäktige var tredje år.

Historia fackförbundet

Förbundet bildades redan 1944 under namnet Föreningen för arbetsterapeuter. Initiativtagaren till föreningen var Estelle Bernadotte af Wisborg och 1945 ändrades dess namn till Föreningen för Arbets-och sysselsättningsterapi. 1948 startade man en nio månaders utbildning i arbetsterapi och ett år senare man startade den första utbildningen i statlig regi. 1952 bildades en världsorganisation för arbetsterapeuter. 1959 ändrade man namnet på föreningen till FSA som stod för Föreningen Sveriges Arbetsterapeuter som idag är ändrat till Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. Utbildningen blev en högskoleutbildning år 1977 och en mastersutbildning om två år infördes 2002.