Jobbgarant

Jobbgarant är en inkomstförsäkring för dig som har en månadslön på över 20900 kronor oavsett vilken bransch du tillhör. Inkomstförsäkringen kompletterar a-kassan och har tagits fram för att du som arbetstagare ska erhålla 80% av din inkomst vid arbetslöshet. Utöver inkomstförsäkring så har vi även karriärscoaching och en jobbgaranti vilket innebär att du får professionell hjälp med att hitta nytt arbete. I inkomstförsäkringen ingår även en rättsskyddsförsäkring som ger juridisk hjälp vid en anställningstvist. Rättsskyddet ger rätt till juridisk hjälp samt står för eventuella rättegångskostnader vid en uppsägningstvist.

JobbGarant

Jobbgarant – Belopp och varaktighet

Jobbgarant erbjuder tre olika inkomstförsäkringar; SMALL som kompletterar din a-kassa i tre månader (66 dagar). MEDIUM som kompletterar a-kassan i upp till sex månader (132 dagar) och LARGE som kompletterar a-kassan i 12 månader (264 dagar). För att vara aktuell för en kompletterande inkomstgaranti behöver man ha en inkomst som överstiger 20900 kronor. På webbsidan finns möjligheten att göra en exakt beräkning för vilken av inkomstförsäkringarna som kan bli aktuell i ditt fall samt beräkna vilken månadskostnad din inkomstförsäkring kommer att ha.

Kvalifikationstid

När det gäller kvalifikationstiden för att ha en inkomstförsäkring hos Jobbgarant kan man i de fall man redan tidigare haft en inkomstförsäkring hos ett annat försäkringsbolag eller fackförbund tillgodoräkna sig denna tid vid bytet. I annat fall är kvalifikationstiden 12 månader för den som har en månadslön som understiger 80,000 kronor. För den som har en månadslön som överstiger 80,000 kronor är kvalifikationstiden 18 månader. För anställda som blir uppsagda gäller försäkringen under förutsättning att den avtalade anställningstiden uppgått till minst 12 månader hos samma arbetsgivare.

Vem kan teckna inkomstförsäkringen?

För att vara aktuell för en inkomstförsäkring vid Jobbgarant behöver du uppfylla vissa villkor. 1. Du ska vara folkbokförd och bosatt i Sverige. 2. Du ska vara mellan 18 och 60 år när du tecknar försäkringen. 3. I de fall du är anställd ska det framgå av avtalet att anställningen kommer att vara under minst 12 månader hos samma arbetsgivare. 4. Du kan vara företagare eller delägare till ett fåmansföretag. 5. Du är medlem i en svensk a-kassa. 6. Du har en månadslön som överstiger a-kassans ersättningstak.

Varför välja just det här fackförbundet

Jobbgarant är ett mycket bra val för den som har en ersättning som överstiger a-kassans inkomsttak. Inkomstförsäkringen bistår också den som förlorat sitt arbete med juridisk hjälp och rättegångskostnader vid en tvist. Vår karriärcoaching hjälper den arbetslöse att ta sig vidare i karriären och med vår jobbgaranti tar vi hjälp av våra samarbetspartners för att du snabbt ska komma i arbete igen. Tillsammans tar vi fram en plan som ska leda till att du snabbt är tillbaka i arbetslivet vilket är en god anledning att bli medlem.

Historia fackförbundet

Jobbgarant är en av de försäkringar som ingår i Svenska Försäkringskoncept AB. Som försäkringsförmedlare står vi under Finansinspektionens tillsyn och innehar även en ansvarsförsäkring hos Hiscox Ltd via Nordeuropa Försäkring. Försäkringarna har framtagits tillsammans med försäkringsgivaren AmTrust International Underwriters Ltd, ett Irlandsbaserat företag som i Skandinavien representeras av AmTrust Nordic AB med kontor på Hamngatan i Stockholm. Svenska Försäkringskoncept AB är registrerade hos Bolagsverket som försäkringsförmedlare. Parallellt med inkomstförsäkringen har vi tillsammans med AnyWay tagit fram en assistansförsäkring för biltrafik och försäkringssamarbetet kommer att utökas. Verksamheten startades 2012.