Transport

Transport är ett LO-förbund och bildades år 1897 och har idag cirka 6100 medlemmar. Medlemmarna arbetar inom yrkesgrupperna transportnäringsbranschen, vaktbolag och renhållning. Förbundet agerar i medlemmarnas intresse när det gäller deras löner och villkor på arbetsmarknaden. För att skydda din inkomst har alla medlemmar rätt till inkomstförsäkring. Kravet för att omfattas av denna är att man varit medlem i Transports förbund i minst tolv månader och registrerad hos deras A-kassa samma period. Ersättningen betalas alltid retroaktivt för fem dagar i veckan.

Transport

Transport – Belopp och varaktighet

Inkomstförsäkringen baseras på det belopp man får från A-kassan. Alla medlemmar som har en inkomst på lägst 25 025 kronor i månaden har rätt till inkomstförsäkringen och man får upp till 80% av lönen under en period av de första 100 dagarna när man blivit arbetslös. Det högsta ersättningsbeloppet är 910 kronor per dag. En längre tids sjukskrivning sänker ersättningen både för A-kassan och inkomstförsäkringen. Försäkringen hos Transport räcker fram till den första dagen samma månad du fyller 65 år.

Kvalifikationstid

För att som medlem i förbundet kunna få tillgång till inkomstförsäkringen hos Transport fyller man i en blankett som man kan få via förbundsavdelningen. Ansökan skickas till ditt förbund där den behandlas för godkännande. Du omfattas av försäkringen efter att ha varit medlem under en obruten period av tolv månader och medlem i A-kassan under samma period. Om du tidigare haft ett annat arbete och byter förbund till Transportarbetarförbundet kan du tillgodogöra dig den tiden om den omfattas av inkomstförsäkringen.

Vem kan teckna inkomstförsäkringen?

Det är bra att ha en försäkring för att täcka de fasta kostnaderna om man eventuellt skulle bli arbetslös. Alla som uppfyller kraven för medlemskap i Transport och A-kassan har rätt till inkomstförsäkringen. Organisationen har ett samarbete med Folksam när det gäller försäkringen. Om man under arbetslösheten ingår i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd har man fortfarande rätt till sin inkomstförsäkring. Du betalar ingen skatt på ersättningen. Tjänar du under 25 025 kronor i månaden har du rätt till den A-kassegrundande ersättningen.

Varför välja just det här fackförbundet?

Transport har förmånliga erbjudanden hos Swedbank och Nordea vid tecknande av lån. Man kan teckna tilläggsförsäkringar som djur-, villa-,barn- och hemförsäkring för både sig själv och sin familj. Medlemmarna har även möjlighet att kunna boka stugor bland annat i Lysekil, Tandådalen, Idre och Lofsdalen med aktiviteter året runt. Medlemskapet ger också 20% rabatt om man hyr semesterbostad i Riva del Sole invid en lång sandstrand i det vackra Toscana i Italien. Hemförsäkring och reseförsäkring ingår i medlemskapet liksom inkomstförsäkringen och barngrupplivsförsäkring.

Historia fackförbundet

Transports förbund har funnits i många år. 1897 samlades några personer verksamma i olika branscher för att starta ett gemensamt förbund som skyddade arbetarna och deras rättigheter. Fackförbunden var på den tiden inte populära, och Transport hade några slitsamma år då det startades med Charles Lindley som en av grundarna. Han fanns även med och bildade LO från start, och det var helt naturligt att Transports förbund skulle ingå i organisationen från början. Medlemsantalet har ökat sedan dess och man har idag mer än 62 000 medlemmar.