Säljarnas

Säljarnas är ett partipolitiskt oberoende fackförbund som vänder sig till alla säljare och marknadsförare oavsett bransch dessa verkar inom. Fackförbundet fungerar även som ett yrkesförbund för personer inom dessa yrken. I förbundet specialiserar man sig på de villkor och avtal som gäller i branschen. Man kan därför vända sig till förbundet om man upplever svårigheter i sin arbetssituation. När man är medlem i denna organisation, får man även tillgång till en inkomstförsäkring vilken är en extra trygghet om man skulle bli arbetslös.

Säljarnas

Säljarnas inkomstförsäkring – Belopp och varaktighet

Säljarnas inkomstförsäkring ger en trygghet vid eventuell arbetslöshet. I medlemskapet ingår en basförsäkring. Basförsäkringen ersätter upp till 80 % av en månadsinkomst på 50 000 kronor i upp till 30 ersättningsberättigade dagar. För att detta skall gälla, måste man vara med i A-kassan. Det finns även möjlighet att förlänga ersättningsperioden. Man gör denna förlängning genom att teckna en tilläggsförsäkring med en premie på 110 kronor per månad. När man gjort detta, kan man få upp till 120 ersättningsdagar istället för de tidigare nämnda 30 ersättningsdagarna.

Kvalifikationstid

Alla som är med Säljarnas fackförbund kan teckna inkomstförsäkringen förutsatt att de inte är över 64 år gamla, har en inkomst som överstiger 50 000 kronor i månaden. Man måste även vara berättigad ersättning från A-kassan för att få nyttja inkomstförsäkringen. Man måste även ha varit med i fackförbundet och ha omfattats av inkomstförsäkringen i 12 månader innan man blev arbetslös, för att få ansöka om ersättning. Under denna tid får man inte ha varit arbetslös. Inkomstförsäkringen är heller inte giltig om man sagt upp sig själv eller har gjort något otillbörligt på arbetet och orsakat uppsägning.

Vem kan teckna inkomstförsäkringen?

Villkoren för att kunna ta del i Säljarnas inkomstförsäkring är att man är medlem i fackförbundet samt att man är max 64 år gammal. Försäkringen är giltig fram till samma månad som man fyller 65 år. För att kunna ta del av inkomstförsäkringen måste man även vara med i A-kassan. Man får tjäna upp till 50 000 kronor i månaden för att vara berättigad till denna inkomstförsäkring. Månadsbeloppet för basförsäkringen ingår i medlemskapet i detta fackförbund. Det finns även möjlighet att få fler ersättningsdagar genom att betala in en extra premie.

Varför välja just det här fackförbundet

Om man arbetar som säljare eller inom marknadsföring är Säljarnas mycket bra att vara anslutna till. I detta fackförbund är man specialiserade på de villkor och avtal som gäller i branschen. Det gör att du som arbetstagare eller egenföretagare har ett kunnigt och kompetent stöd i ryggen vid eventuella svårigheter i arbetssituationen. Som medlem omfattas man även av en inkomstförsäkring som ger en trygghet vid eventuell arbetslöshet. Inkomstförsäkringen är skapad eftersom i förbundet ansågs att A-kassan inte riktigt kunde täcka de behov som fanns i denna bransch.

Historia fackförbundet

Detta fackförbund har en lång historia bakom sig. Förbundet såg dagens ljus redan för 130 år sedan då Sveriges Handelsresandeförening grundades med Carl Fogelmark som initiativtagare. Carl Fogelmark ansåg att förbundet behövdes eftersom han länge sett att hans kollegor farit illa och saknade skyddsnät vid till exempel sjukdom. Det kom att dröja ända fram till 1995 innan man tog namnet som man har idag: Säljarnas riksförbund. Man arbetar dock fortfarande för att stärka och förbättra arbetsvillkoren för säljare och marknadsförare. Detta gör man genom att titta extra på frågor som rör arbetsmiljö, arbetsvillkor och jämställdhet.