FTF

Facket för försäkring och finans är ett fackförbund specialiserat på banker, försäkringsbolag och försäkringsmäklare. Facket erbjuder juridisk hjälp vid problem på arbetsplatsen, lönestatistik för branschen samt en av Sveriges bästa inkomstförsäkringar. Hos FTF ingår inkomstförsäkringen i medlemsavgiften och är ett komplement till a-kassan. Syftet är att lyfta din inkomst under arbetslöshet till 80 % av den genomsnittliga månadsinkomsten som du hade under den tiden du arbetade. För att försäkringen ska gälla måste du vara medlem i både facket och hos a-kassan.

FTF

FTF – belopp och varaktighet

Hur stor din ersättning från inkomstförsäkringen blir beror på den genomsnittliga månadsinkomsten du hade medan du arbetade. Tillsammans med a-kassan kommer försäkringen att ge dig ungefär 80 % av den tidigare genomsnittliga månadsinkomsten. Poängen med försäkringen är att den ska ta vid där a-kassan slutar. För att få ut ersättningen från försäkringen måste du således ha haft en månadsinkomst som ligger över a-kassans ersättningstak. Varaktigheten hos den inkomstförsäkring som FTF erbjuder motsvarar 120 arbetsdagar. En slutålder för att få ut ersättning finns och ligger på 65 års ålder.

Kvalifikationstid

För att ta del av den inkomstförsäkring måste du ha omfattats av försäkringen under 12 månader. Du måste alltså ha varit medlem i facket under ett år. Om du är medlem i ett annat fack som också erbjuder en inkomstförsäkring innan du flyttar över till FTF kan du tillgodoräkna dig den tiden varvid kvalifikationstiden minskas med det antal månader du har varit medlem i det tidigare facket. Observera att detta endast gäller om du hade en inkomstförsäkring hos ditt tidigare fackförbund.

Vem kan teckna inkomstförsäkringen?

Alla som är yrkesverksamma medlemmar hos FTF ansluts automatiskt till den fördelaktiga inkomstförsäkringen helt oavsett ålder eller inkomst. Den som tjänar mindre än a-kassans tak ansluts också till försäkringen eftersom de när som helst kan få en tjänst med en högre lön eller en löneförhöjning. För att kunna få ut någon ersättning från inkomstförsäkringen krävs det att du är medlem i a-kassan. Som tidigare nämnts behöver du också ha varit ansluten under 12 månader innan inkomstförsäkringen börjar att gälla för dig.

Varför välja just det här fackförbundet

FTF är det enda facket som är specialiserat på försäkringsbranschen. Här kan alla personer på en och samma arbetsplats vara medlemmar oavsett yrke, utbildning eller befattning. Facket erbjuder ett av landets absolut bästa inkomstförsäkringar och deras avtal är ett av de absolut starkaste. Att tillhöra ett fack som är specialiserat på just ditt yrke och inom ditt arbetsområde ger styrka till såväl dig som facket i sig. Här kan du hitta specialkunskaper för personer inom bankväsendet eller som arbetar på försäkringsbolag.

Historia fackförbundet

1919 anses vara startåret för FTF. Då bildades Föreningen svenska livsinspektörer samt Försäkringstjänstemannaföreningen i Stockholm. Under 1936 blev Försäkringstjänstemannaföreningen i Stockholm endast Försäkringstjänstemannaföreningen och samma år tillkom lagen om förhandlings- och föreningsrätt. 1945 bildades slutligen den moderna Försäkringstjänstemannaförbundet när de slog samman med Försäkringstjänstemannaföreninge, de kontorsanställdas förbund och fälttjänstemännens förbund. Idag ingår förbundet i TCO och har omkring 13 400 medlemmar landet runt. Facket organiserar hela arbetsplatser och har medlemmar inom en lång rad olika yrkeskategorier. Facket är nära sina medlemmar genom en lång rad lokala FTF-föreningar.