Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer är landets största nätverk för ingenjörer med högskoleutbildning, och är en del av Sveriges akademikers centralorganisation (SACO). Organisationen har över 145 000 medlemmar och har därmed stora resurser och kan hjälpa sina medlemmar när något oväntat händer i karriären. Vägen genom arbetslivet är inte alltid så spikrak, utan många oväntade saker kan hända. Organisationsförändringar, sjukdom eller tvister på arbetsplatsen kan snabbt ändra arbetssituationen även för den välutbildade. Om du tecknar en inkomstförsäkring är du förberedd på det mesta.

Sveriges ingenjörer

Sveriges Ingenjörer – Belopp och varaktighet

Eftersom inkomsttaket för a-kassan är begränsat är det som ingenjör en bra idé att ansluta sig till Sveriges Ingenjörer. A-kassans skydd räcker sällan för den här yrkesgruppen. Om en medlem i vårt förbund blir arbetslös täcker inkomstförsäkringen 80 procent av månadslönen upp till maxbeloppet 100 000 kronor. Detta gäller i sammanlagt 150 ersättningsdagar. Förbundet hjälper inte bara till att hitta ett nytt jobb, utan vill att dess medlemmar ska hitta rätt jobb – gärna ett ännu bättre. De som tecknar inkomstförsäkringen får därför också hjälp med till exempel karriärseminarier och CV-granskning.

Kvalifikationstid

För att omfattas av inkomstförsäkringen krävs det att du varit medlem i Sveriges Ingenjörer i minst 18 månader och förvärvsarbetat under minst 12 av dessa. Det är värt att teckna den här formen av inkomstförsäkring, då den vanliga a-kassan för ingenjörer bara ger ersättning upp till ett maxbelopp av 25 025 kronor före skatt. De flesta ingenjörer har en högre lön än så och a-kassan ger därmed inte speciellt mycket trygghet. För att förlänga tiden som du erhåller din inkomstförsäkring upp till 300 dagar behöver du teckna en tilläggsförsäkring.

Vem kan teckna inkomstförsäkringen?

Du kan teckna en inkomstförsäkring hos Sveriges Ingenjörer om du är en högskoleutbildad ingenjör och uppfyller de krav som gäller för kvalifikationstid. Förbundet innefattar alltså både civilingenjörer och högskoleingenjörer. Dock räcker det inte att ha gått ett extra år på tekniskt gymnasium (för att bli gymnasieingenjör) för att vara kvalificerad till försäkringen. Förbundet för den här yrkesgruppens talan i många olika sammanhang. Utbildning, forskning och utveckling hårdbevakas för att se efter ingenjörers behov och framtidsmöjligheter. Nätverket fungerar också som opinionsbildare i viktiga frågor.

Varför välja just det här fackförbundet?

Organisationen är det största SACO-nätverket och det ger dem en väldigt stark röst och möjlighet att förhandla fram gynnsamma avtal. Majoriteten av landets högskoleutbildade ingenjörer finns inom förbundet. Förbundet styrs av medlemmarna, och det är till för deras behov och karriärer. Det ger också en självklar tyngd när man framför sina åsikter i viktiga samhällsfrågor. Organisationens ingenjörer har ofta stora visioner för att lösa viktiga samhällsproblem, och leda utvecklingen steg för steg mot ett bättre samhälle. På Sveriges Ingenjörer tar man sin påverkan på samhällsutvecklingen på allvar.

Historia fackförbundet

2007 slogs Civilingenjörsförbundet och Ingenjörsförbundet ihop och tog namnet Sveriges Ingenjörer. Förbundet har dock ännu äldre anor, och man kan hitta dess ursprung hos UVS/Utilitatis Veritatisque Societas, som bildades redan 1861. Namnet stod för Samfundet för nytta och sanning, och förbundet var föregångaren till Svenska Teknologföreningen. 1941 bytte man namn till Tekniska Läroverkens Ingenjörsförbund, TLI. 1989 bytte man sedan namn till Ingenjörsförbundet. Civilingenjörsförbundet och Ingenjörsförbundet hade naturligtvis gemensamma intresseområden och en samverkan inleddes och blev så småningom till det förbund vi har idag.