Livs

När man blir medlem i Livsmedelsarbetarförbundet är inkomstförsäkringen inkluderad i medlemskapet. Dock måste man även vara medlem i en arbetslöshetskassa samt ha en månadsinkomst över 25 025 kr för att ta del av inkomstförsäkringen. Försäkringen börjar att gälla från det att du registrerar dig som medlem i Livs och i en arbetslöshetskassa. Om man blir ofrivilligt arbetslös kommer inkomstförsäkringen att täcka 80 procent av din lön över det inkomsttak som arbetslöshetskassan tillämpar. Ersättningen från inkomstförsäkringen gäller för de 200 första dagarna.

Livs

Livs – Belopp och varaktighet

Om man blir ofrivilligt arbetslös och är medlem hos Livs, kan man få ersättning från inkomstförsäkringen som täcker upp till 80 procent av din vanliga månadslön. Om man har en inkomst under 25 025 men över 20 900 kronor i månaden får man ta del av ersättningen från dag 101 till 200. Om man har en månadsinkomst över 25 025 kr får man ersättning i 200 dagar. Undantag är den månad då man fyller 65 år eftersom försäkringen upphör då.

Kvalifikationstid

För att vara kvalificerad för att kunna ta del av Livs inkomstförsäkring måste man ha varit registrerad medlem minst 12 månader innan arbetslösheten inträffar. Det måste vara 12 månader utan några uppehåll. Med inträde i förbundet menas den första karensdagen för arbetslöshetsersättningen. Man måste också ha varit medlem i en valfri arbetslöshetskassa lika länge. För att få ersättning från inkomstförsäkringen får man inte vara 64 år fyllda och vara folkbokförd i Sverige. Man får heller inte vara VD för ett företag eller vara egenföretagare.

Vem kan teckna inkomstförsäkringen?

Den som är medlem i Livs samt i en arbetslöshetskassa kan få ersättning från inkomstförsäkringen. Det är fackförbundet som tecknar ett gruppavtal med Folksam och som gör att försäkringen ingår i medlemskapet. Redan från första dagen som man registrerar sig som medlem i förbundet har man del i inkomstförsäkringen. Dock krävs ett medlemskap som har varat i minst 12 månader för att man ska kunna använda försäkringen. Om man är folkbokförd i Sverige och inte 64 år fyllda är man kvalificerad för att kunna ta del av förbundets inkomstförsäkring.

Varför välja just det här fackförbundet

Livs är en facklig organisation som arbetar för att förbättra och utveckla Sveriges livsmedelsbransch. Förbundet arbetar för att medlemmarna ska ha en bra arbetsplats, bra löne-och anställningsvillkor och positiv löneutveckling. 31 000 som arbetar i livsmedelsbranschen är medlemmar i Livsmedelsarbetarförbundet. En av de många uppgifterna som förbundet har är att se till att det finns fungerande kollektivavtal på den arbetsplats som du arbetar på för att se till att regler och förordningar efterföljs av arbetsgivaren. I medlemskapet ingår även både förmåner och försäkringar.

Historia fackförbundet

Livs grundades år 1922 med ambitionen att organisera livsmedelsarbetare i Sverige. Det var anställda inom bageri, konditori, slakteri och charkuteri som gick samman och bildade förbundet. 1923 hade förbundet redan 9 359 medlemmar. Under de följande åren flyttades många yrkeskårer över till Livsmedelsarbetarförbundet för att samla alla i ett och samma förbund. År 1980 hade förbundet 58 857 medlemmar. Nu under 2016 har förbundet 31 000 medlemmar och finns representerade på 200 arbetsplatser i Sverige. Livsmedelsarbetsförbundet är ett av 14 förbund som utgör LO, som står för landsorganisationen.