Elektrikerna

Elektrikerna, som officiellt heter Svenska Elektrikerförbundet, är ett fackförbund med 24 000 medlemmar. Precis som namnet antyder vänder man sig till de yrkesgrupper som arbetar inom elektronikbranschen. Förbundet arbetar för bättre löner och bra arbetsvillkor för sina medlemmar. Juristhjälp, kvalificerad rådgivning, facklig utbildning och flera försäkringar ingår i förbundets förmåner. Förbundets inkomstförsäkring omfattar samtliga medlemmar fram till månaden innan de fyller 65 år. Inkomstförsäkringen gäller för alla medlemmar i Svenska Elektrikerförbundet, Elektrikernas a-kassa och SEF. Ersättningen motsvarar 80 % av medlemmens ersättningsgrundade inkomst efter skatt.
Elektrikerna

Elektrikerna – Belopp och varaktighet

Hur stort belopp medlemmarna får ut från Elektrikernas inkomstförsäkring beror på den av a-kassan uträknade ersättningsgrundade inkomsten. Ersättningen täcker 80 % av den ersättningsgrundade inkomsten efter skatt. Försäkringen betalas ut i 100 dagar, med en karenstid på sju dagar. Det är a-kassans regelverk som gäller, du som är medlem i Elektrikerna får maximalt fem ersättningsdagar per vecka eller 22 dagar per månad. Om du tjänar 35 000 per månad beräknas din a-kassa till 20 000 kronor. Inkomstförsäkringen ger dig ytterligare 7900 kronor, med a-kassa och inkomstförsäkring får du alltså sammanlagt ut 28 000 kronor per månad.

Kvalifikationstid

För att få ta del av Elektrikernas inkomstförsäkring måste du ha ett oavbrutet medlemskap i förbundet samt a-kassan under minst 12 månader. Du får inte ha varit arbetslös under kvalifikationstiden eller vara avtalspensionär. För att ha rätt till ersättning måste du tjäna över 25 025 per månad. När du fått din ansökan beviljad av förbundet skickar du in den slutgiltiga ansökan på en blankett som du får från a-kassan. Elektrikerna och a-kassan skickar vidare ansökan till Förenade Liv som tar hand om din ansökan, beviljar den och har hand om alla utbetalningar.

Vem kan teckna inkomstförsäkringen?

För att få ta del av Elektrikernas inkomstförsäkring måste du vara medlem i förbundet. Medlemmarna arbetar inom områdena: elinstallation, radio och tv, larm och säkerhet, privata kraftverk samt serviceområdet. För att få ta del av försäkringen måste du ha gått med i Elektrikerna innan du fyllt 64 år. Försäkringen gäller fram till månaden innan den som är medlem fyllt 65 år. Den som vil bli elektriker utbildar sig vanligen vid gymnasieskolan elprogram. Det går även att vidareutbilda sig till elektriker via kurser på Komvux.

Varför välja just det här fackförbundet

Ett medlemskap i Elektrikerna innebär många fördelar. Förbundet erbjuder såväl avtalsförsäkringar som en rad medlemsförsäkringar. Förutom inkomstförsäkring ingår hemförsäkring, fritidsförsäkring, gruppförsäkring, juristförsäkring samt reseförsäkring. Ett medlemskap ger dig även tillgång till Elektrikerkortet, ett medlemskort som ger rabatter och förmåner från förbundet, LO-mervärde samt en rad olika leverantörer. Alla medlemmar i förbundet är välkomna att driva frågor som ligger dem varmt om hjärtat. Att vara medlem är både en trygghet och en chans att påverka din arbetsplats, arbetsvillkor och löneutveckling till det bättre.

Historia fackförbundet

Svenska Elektriska Arbetarförbundet bildades 1906. Förbundet hade sina rötter i ett utträde ur Svenska järn- och metallarbetareförbundet som Stockholms elektriska montörförening hade anslutit sig till 1895.1927 anslöt förbundet sig till LO och 1947 bytte man namn till Svenska Elektrikerförbundet. Från start var samtliga medlemmar installationselektriker. Förbundet utökades först med linjemontörer, kraftverksmaskinister och hissmontörer. Senare organiserade och anslöt sig även IT-tekniker samt radio- och TV-tekniker. Enligt LO-tidningen har Elektrikerna LOs bästa avtal 2011. Idag har förbundet ungefär 24 000 medlemmar, 20 000 av dem är yrkesaktiva.