Kyrkans

För att bli medlem i Kyrkans Akademikerförbund krävs inte att man ska ha en akademisk bakgrund så som högskola eller universitet. Förbundet riktar sig till alla yrkesgrupper anställda inom kyrklig verksamhet och det gäller yrkeskategorier som; församlingspedagoger, kyrkoherdar, förskolelärare, organister, trädgårdsmästare, kyrkvaktmästare, krematoriearbetare, städare och administrativ personal med flera. Som medlem erhåller man ett antal förmåner så som en inkomstförsäkring som kompletterar a-kasseersättning vid arbetslöshet. Denna inkomstförsäkring är kostnadsfri under medlemmens tre första medlemsmånader. Medlemmarna har även andra förmåner så som lägre ränta vid lån hos SEB m.m.

Kyrka

Kyrkans – Belopp och varaktighet

Kyrkans Akademikerförbund ingår som facklig organisation under SACO – Sveriges akademikers centralorganisation. För att bli aktuell för en ersättning från a-kassan KyrkA så behöver man uppfylla vissa villkor. För att vara berättigad till ersättning ska du ha varit medlem i 12 månader och ha arbetat minst 80 timmar under de senaste 12 månaderna. A-kassan berättigar till 80% av din lön upp till 20025 kronor. För att Inkomstförsäkringen ska bli aktuell ska man utöver KyrkA även ha varit medlem i Akademikernas a-kassa.

Kvalifikationstid

Kyrkans inkomstförsäkring förutsätter ett medlemskap hos Akademikernas a-kassa och medlemmen ska ha varit medlem i 18 månader för att kunna bli aktuell för inkomstförsäkringen. Medlemmen ska även ha varit aktuell hos KyrkA under de senaste 18 månaderna. Försäkringen gäller således inte i de fall arbetslösheten drabbar medlemmen innan denna kvalifikationstid uppfyllts. Den försäkrade ska ha arbetat under 12 av de senaste 18 månaderna och minst 80 timmar varje månad för att bli aktuell för inkomstförsäkringen. Överhoppningsbar tid är styrkt sjukdom samt barnledighet och tid då lagstadgad föräldrapenning utbetalats.

Vem kan teckna inkomstförsäkringen?

Inkomstförsäkringen från Akademikernas a-kassa kan tecknas av alla anslutna till något av de SACO-anslutna förbunden d.v.s. alla anslutna till Kyrkans akademikerförbund. Ytterligare gäller att medlemmen ska vara mellan 18 och 55 år för att avtal ska ingås. Ersättningen gäller för löner som överstiger a-kassans lönetak KyrkA har förhandlat fram ett avtal som inte har något lönetak för försäkringen och är således mycket förmånlig. Inkomstförsäkringen betalas ut under högst 240 dagar och längst till och med medlemmens 65-års dag. I övrigt gäller kvalifikationstider enligt ovan.

Varför välja just det här fackförbundet

Kyrkans Akademikerförbund har förhandlat fram många förmåner till sina medlemmar och dessa förmåner gäller alla medlemmar utan krav på akademiska meriter. Bland förmånerna som förhandlats fram finns lån med lägre ränta hos ett flertal Svenska banker så som Swedbank, SEB och Nordea. Utöver detta har förbundet förhandlat fram ett avtal rörande en inkomstförsäkring som inte har något lönetak. Lönetaken för inkomstförsäkringen inom SACO´s förbund brukar normalt vara 50,000 kr i månaden. Förbundet ger även juridisk rådgivning vid konflikter på arbetet.

Historia fackförbundet

Kyrkans Akademikerförbund (kyrkA) grundades 1954 och hade sitt säte i Stockholm. Det började som en organisation där man samlade akademiker inom Svenska Kyrkan. Man slog samman två äldre organisationer; Sveriges Yngre Prästers förbund med Allmänna Svenska Prästföreningen och bildade ett gemensamt organ. Idag har förbundet 5000 medlemmar över hela landet. Kravet på speciellt teologisk utbildning har fallit bort under åren och nu kan alla anställda inom kyrklig verksamhet ansluta sig till förbundet. Till organisationen hör även ett trygghetsråd som ytterligare bistår kyrkligt anställda vid arbetslöshet och konflikter.