SEKO

Fackförbundet SEKO organiserar främst personal inom service och kommunikation. Vid en eventuell arbetslöshet får medlemmar i förbundets a-kassa 80 procent av en månadslön om max 25.025 kronor. Har man högre lön och är medlem både i fackförbundet och i a-kassan har man automatiskt en inkomstförsäkring som ger 80 procent av lönen de första 100 dagarna av en arbetslöshet, under vissa förutsättningar. Här ska vi gå igenom vilka villkor och förutsättningar som gäller och vilka begränsningar det finns i belopp som utbetalas.

SEKO

SEKO – Belopp och varaktighet

Den grundläggande arbetslöshetsförsäkringen gäller för alla medlemmar i SEKO:s a-kassa. Den ger ersättning i 300 dagar, eller 450 dagar om man har barn under 18 år. Ersättningen är 80 procent av månadsinkomsten, men max 910 kronor per dag under de första 100 dagarna. Från dag 101 blir ersättningen 80 procent men max 760 kronor per dag och från dag 201 blir det 70 procent men max 760 kronor per dag. För den som tjänar mer än 25.025 kronor per månad träder inkomstförsäkringen in och ger en ersättning på 80 procent de första 100 dagarna. Från dag 101 gäller vanliga a-kassenivåer.

Kvalifikationstid

Enligt SEKO:s bestämmelser måste du vara medlem både i fackförbundet och i a-kassan för att ha rätt till full ersättning. Du måste ha varit medlem i minst 12 månader och under den tiden ska du också ha förvärvsarbetat i minst 80 timmar under de senaste sex kalendermånaderna. Som förvärvsarbete kan också under vissa förutsättningar semester, avgångsvederlag, nystartsjobb och föräldraledighet räknas. Du måste vara anmäld till Arbetsförmedlingen som arbetssökande och stå till arbetsmarknadens förfogande och du måste kunna arbeta minst tre timmar om dagen eller i genomsnitt 17 timmar i veckan.

Vem kan teckna inkomstförsäkringen?

Alla som är medlemmar i både SEKO:s fackförbund och i a-kassan har automatiskt tillgång till inkomstförsäkringen. Du behöver alltså inte teckna försäkringen, utan den ingår i den normala avgiften. Medlem kan den bli som arbetar inom någon av de branscher som förbundet organiserar, eller den som studerar till något av de yrkena. Det går även bra att bli medlem om man deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom någon av de nio branscher som ingår i förbundet. Formulär för ansökan om medlemskap finns att hitta på förbundets hemsida.

Varför välja just det här fackförbundet?

Medlemmar i SEKO har rätt till personlig rådgivning i frågor som har med jobbet att göra, exempelvis lönetvister, arbetsskador och uppsägningsärenden. Medlemsavgiften är bara 50 kronor under de första sex månaderna. Mot uppvisande av medlemskortet får man en rad erbjudanden på allt från hotellnätter till bilbesiktning. Förutom inkomstförsäkringen finns en rad försäkringar till förmånliga priser, bland annat fritidsförsäkring och juristförsäkring. Medlemmar har möjlighet att ansöka om banklån till förmånliga villkor och det finns några semesteranläggningar i Sverige, Danmark och Italien där man kan hyra semesterbostad. Man ger också ut en uppskattad medlemstidning.

Historia fackförbundet

SEKO är en förkortning av Service- och Kommunikationsfacket. Organisationen grundades 1970 och hette då Statsanställdas förbund. 1995 bytte man till sitt nuvarande namn. Anledningen till namnbytet var avregleringen av statens bolag, som gjorde att många medlemmar inte längre var statsanställda och därmed var namnet missvisande. Förbundet är organiserat under LO och har över 110.000 medlemmar inom nio olika branscher. Största branschen är väg och järnväg med cirka 20.000 medlemmar, men här finns även anställda inom posten, försvarsmakten, sjöfart, telekommunikation och kriminalvården med flera.