DIK

DIK är ett fackförbund för dem som studerar eller arbetar med kommunikation och kultur. Förkortningen DIK stod ursprungligen för Dokumentation, Information och Kultur. För att bli medlem krävs att du arbetar med kommunikation på något sätt. Det kan exempelvis vara på kommunikationsbyråer eller avdelningar, i arkiv och bibliotek, med kulturadministration och turism eller på på museer. Fördelen med fackförbundet är att du får ett bra stöd i din arbetsvardag av ett fackförbund som förstår de utmaningar som finns inom din bransch eller sektor. Fackets styrka är deras engagerade och demokratiska arbetssätt. Som medlem har du möjlighet att aktivt påverka vilka frågor facket ska engagera sig i.
DIK

DIK – Belopp och varaktighet

Din medlemsavgift i DIK är beroende av vilken situation du befinner dig i och hur mycket du tjänar. Är din inkomst över 20 000 kr per månad blir exempelvis avgiften 262 kr exklusive a-kassa och 362 kr per månad inklusive a-kassa. Om du är yrkesverksam medlem i fackförbundet och är med i ansluten a-kassa, får du automatiskt en inkomstförsäkring som garanterar dig 80 procent av inkomsten, upp till max 100 000 kronor i upp till 120 dagar. Det finns även möjlighet att komplettera din försäkring så att den gäller i ytterligare 180 dagar.

Kvalifikationstid

För att få ersättning från DIK med ansluten a-kassa måste du ha förvärvsarbetat minst 12 av de senaste 18 kalendermånaderna och påbörjar en ny ersättningsperiod hos Akademikernas a-kassa med karensdagar. Under dessa månader ska du ha arbetat minst 80 timmar per månad. Allt förvärvsarbete måste vara utfört efter den tidpunkt då du trädda in i förbundet. Om du tidigare har omfattats av något annat förbunds inkomstförsäkring är det möjligt att tiden kan tillgodoräknas i kvalificeringstiden. Då måste medlemskapet ha varit i direkt anslutning till inträdet i fackförbundet.

Vem kan teckna inkomstförsäkringen?

Alla som studerar eller arbetar med kultur och kommunikation är välkommen att ansluta dig till DIK. Medlemmarna arbetar med kommunikation på något sätt, exempelvis på kommunikationsbyråer eller avdelningar, i arkiv och bibliotek, på museer eller inom kulturadministration och turism. Du kan antingen var yrkesverksam eller student. Du kan vara anställd, egenföretagare eller arbetssökande. Är du student är du också välkommen att bli medlem. Då är kravet är att du utbildar dig för att arbeta med kommunikation eller kultur. Efter att du har studerat blir du automatiskt yrkesverksam medlem och erbjuds då reducerad medlemsavgift under första året.

Varför välja just det här fackförbundet

DIK är facket för dig som jobbar inom kultur och kommunikation. De förstår hur situationen är för de som arbetar inom kultur eller kommunikation, vilket gör att fackförbundet kan vara behjälpliga på ett optimalt vis. I din medlemsavgift ingår Akademikernas a-kassa (AEA), om du väljer att vara med där också. Om du en dag skulle bli arbetslös så ger dig a-kassan en ekonomisk grundtrygghet. Som medlem får du även en inkomstförsäkring som ingår i medlemsavgiften som ser till att du får 80 procent av din inkomst i upp till 120 dagar.

Historia fackförbundet

DIK bildades 1972 och har idag ca 20000 medlemmar runt om i Sverige. Huvudkontoret ligger i Nacka och det finns 1200 st som jobbar lokalt i de fackliga frågorna och ett 30 tal personer som arbetar på kansliet. Förbundet är en del av SACO och de är ett partipolitiskt obundet förbund. Det innebär att de inte tillhör något politiskt parti och det går inga medlemspengar till några politiska organisationer. Det spelar alltså ingen roll vilket parti som styr vårt land, deras frågor drivs med tanke på branschen och medlemmarnas bästa.