Finansförbundet

Finansförbundet är ett fackförbund som uteslutande är specialiserat på personal som arbetar inom bank och finans. Man organiserar alla som arbetar inom branschen, oavsett vilken utbildning, bakgrund eller befattning man har. Förbundet har drygt 28.000 yrkesverksamma medlemmar och ingår i Tjänstemännens Centralorganisation (TCO). Man finns och arbetar på olika sätt på alla nivåer i företagen och på arbetsmarknaden, både centralt och lokalt, både nationellt och internationellt. Målet är att medlemmarna ska ha en bra arbetssituation som de mår bra av. Man engagerar sig också i lagstiftningsarbetet, svarar på remisser och försöker påverka i frågor som rör finansmarknadens reglering.

Finansförbundet

Finansförbundet – belopp och varaktighet

Försäkringen täcker månadslöner upp till 80.000 kronor per månad och ersättningstiden är 120 arbetsdagar. Om man väljer att även teckna tilläggsförsäkringen så täcker den månadslöner upp till 100.000 kronor och ersättningstiden förlängs med 180 dagar, utöver de första 120 dagarna. Inom Finansförbundet och BAO, Bankinstitutens Arbetsgivarorganisation, finns även Trygghetsfonden. De flesta medlemmar omfattas av denna fond, som är ett utfyllnadsbidrag som kan ges under 300 dagar, det vill säga en a-kasseperiod. Bidraget täcker upp till 80% av lönen upp till a-kassans lönetak.

Kvalifikationstid

Förutsättningarna för att man ska få ta del av inkomstförsäkringen är att man varit medlem i Finansförbundet de senaste 12 månaderna och fortfarande är medlem. Man måste också vara med i en a-kassa. Även föräldraledighet räknas in i kvalifikationstiden. För att kvalificera sig för tilläggsförsäkring gäller samma förutsättningar som för inkomstförsäkringen, men den är frivillig och alltså ansöker man om försäkringen och betalar själv sin premie. Man väljer själv vilken inkomst man vill försäkra och man kan inte få ut någon ersättning förrän man har haft försäkringen i minst 12 månader före man blivit arbetslös.

Vem kan teckna inkomstförsäkringen?

Den som är medlem i Finansförbundet behöver inte teckna någon inkomstförsäkring, den ingår i medlemskapet. Alla medlemmar i förbundet kan teckna en tilläggsförsäkring, men den gäller som längst till den månad man fyller 65 år. Medlem i förbundet kan alla som arbetar inom finansbranschen bli. Man måste alltså inte till exempel vara banktjänsteman, börsmäklare eller kassör, utan det går även bra för exempelvis en IT-samordnare eller en administratör att ansluta sig så länge man arbetar i ett företag som är verksamt i finansbranschen.

Varför välja just det här fackförbundet?

Finansförbundet är det förbund som arbetar för att tillvarata intressena för de som arbetar inom finanssektorn. Förutom att få medlemstidningen Finansliv finns många fördelar med att gå med i förbundet. Bland annat har många banker, i samarbete med förbundet, gett medlemmarna möjlighet till förmånliga banklån. Medlemskapet ger också många andra fördelar, bland annat rätt till rådgivning och förhandlingshjälp i arbetsrelaterade frågor, tillgång till branschens lönestatistik, inkomstförsäkringen som ingår i medlemsavgiften, tillgång till trygghetsfonden, tillgång till andra prisvärda försäkringar, kurser, seminarier samt möjlighet att söka stipendier och fonder. Men får dessutom rabatt hos vissa researrangörer, tidningsprenumerationer och utbildningar.

Historia fackförbundet

Finansförbundet är en av Sveriges allra äldsta fackföreningar. Ursprunget är Svenska Bankmannaföreningen som bildades 1887. Bland milstolpar i förbundets historia kan nämnas år 1911 när man beslöt att även kvinnor fick bli medlemmar. 1939 tillät man till och med gifta kvinnor arbeta i bank och finansföretag. Från början var förbundet en så kallad yrkessammanslutning, men 1919 ombildade man och blev facklig organisation. Det första kollektivavtalet ingicks 1946 efter långa strider. Ett annat viktigt årtal i förbundets historia var år 1966 när man införde femdagarsvecka även för banktjänstemän. Dagens namn fick förbundet efter ett namnbyte 1994.