Kommunal

Fackföreningen Kommunal arbetar för att tillvarata sina medlemmars intressen på arbetsmarknaden samt även i samhällslivet i stort. Organisationen arbetar för god arbetsmiljö, goda arbetsförhållanden och anställningsvillkor samt utbildning, utvecklingsmöjligheter och inflytande för medlemmar. Medlemmar hos förbundet arbetar inom lantbruk, landsting, kommun, privata företag och kooperativ. I medlemskapet ingår även en rad försäkringar så som barngrupplivförsäkring, hemförsäkring och en inkomstförsäkring. Med hjälp av inkomstförsäkringen får du behålla mer av din ursprungliga lön under din första tid som arbetslös vilket gör övergången lite lättare.

kommunal

Kommunal – Belopp och varaktighet

Vid arbetslöshet säger reglerna att den högsta ersättningen som a-kassan betalar ut är 910 kronor/dag vilket motsvarar 80% av en inkomst på 25 025 kronor/månad. När du har en inkomstförsäkring hos Kommunal ger det dig möjligheten att behålla 80 % av din inkomst vid arbetslöshet, även när din inkomst överstiger 25 025 kronor/ månad. Inkomster som överstiger 35 000 kronor/månad ersätts vanligtvis inte. Din inkomstförsäkring upphör att gälla den månad du fyller 65 år. Om du går ur facket upphör försäkringen också att gälla.

Kvalifikationstid

För att kunna nyttja inkomstförsäkringen hos Kommunal måste du ha varit medlem i förbundet under 12 månader utan avbrott innan du blir arbetslös. Du måste även vara medlem hos a-kassan. Viktigt att veta är att utbetalningen från försäkringen är skattefri och den betalas ut i efterskott. Så länge som du är medlem hos fackförbundet och även medlem i a-kassan så gäller din inkomstförsäkring och träder in om du skulle bli arbetslös. Om du byter fack, fyller 65 år eller går ur a-kassan kommer försäkringen inte längre att gälla.

Vem kan teckna inkomstförsäkringen?

Kommunals inkomstförsäkring ingår i medlemsavgiften vilket innebär att du som medlem automatiskt är försäkrad. När du har uppfyllt kraven för kvalifikationstid har du också möjlighet att få ut ersättning från försäkringen om du skulle bli arbetslös. Naturligtvis måste du även vara under 65 års ålder när arbetslösheten inträder för att få ersättning. Som medlem hos Kommunal ingår även hemförsäkring, olycksfallsförsäkring, barngrupplivförsäkring samt en livsförsäkring (kompletterings-TGL) i din medlemskapsavgift. Din försäkring gäller så länge du är fortsatt medlem hos förbundet och a-kassa eller fram till den månad du fyller 65 år.

Varför välja just det här fackförbundet

Utöver de omfattande försäkringar som ingår i medlemskapsavgiften hos Kommunal så ger medlemskapet även dig ett stöd när du exempelvis hamnar i konflikt med arbetsgivare eller vid löneförhandlingar. På många arbetsplatser finns ett ombud från facket som är en person du kan vända dig till med frågor eller problem kring ditt arbete och din arbetsgivare. Ombudet kan sedan ta vidare kontakt med förbundet om större åtgärder krävs. Dessa ombud väljs av arbetarna själva, helt i linje med förbundets demokratiska inställning och styre.

Historia fackförbundet

Kommunal grundades redan 1910 och ingår i LO. Organisationen har över en halv miljon medlemmar inom en rad olika yrken så som inom kommun och landsting. Under 1919 anslöts Svenska brandmannaförbundet till Svenska kommunalarbetarförbundet och 1966-1967 kommunaliserades psykiatriska sjukhus och gymnasiet vilket tillförde fler medlemmar till förbundet. Under 1981 uppgick Svenska skorstensfejarförbundet i organisationen och 2001 följde Svenska lantarbetareförbundet efter. På senare år har fackförbundet utlyst strejk vid några tillfällen. 2003 utbröt en strejk som rörde en konflikt om renhållning, skolor och barnomsorg. Under 2008 var det dags igen, då gällde det bussförarna.