Farmaciförbundet

Farmaciförbundet var fram till 2014 ett förbund med cirka 7.000 medlemmar, främst apotekstekniker. Man är numera en del av Unionens underavdelning för branschen farmaci och hälsa, där även de som arbetar inom läkemedelsindustrin ingår. Anledningen till flytten var att man ansåg att man inte hade möjlighet att stötta medlemmarna i den utsträckning de behövde, speciellt efter omregleringen av apoteksmarknaden. Det är inte alla av de nya privata apoteksföretagen som följer kollektivavtalen, vilket har haft till följd att antalet ärenden hos facket blev alltför många för ett så litet förbund.

Farmaciförbundet

Farmaciförbundet – Belopp och varaktighet

Farmaciförbundet finns som sagt inte längre, utan är nu en del av Unionen. Unionens inkomstförsäkring gör att man tillsammans med a-kassan kan få maximalt 80 procent av sin tidigare lön efter skatt. Detta gäller inkomster på högst 60.000 kronor per månad. Ersättningen utbetalas i 150 dagar, vilket motsvarar cirka sju månader, även om man under den tiden också får aktivitetsstöd. Vill man utöka detta kan man teckna en tilläggsförsäkring som täcker inkomster på högst 150.000 kronor per månad och gäller i 50 extra ersättningsdagar.

Kvalifikationstid

Medlemmar i före detta Farmaciförbundet har efter övergången till Unionen tillgång till deras inkomstförsäkring. Villkoren är att man har varit medlem i Unionen och en svensk a-kassa under minst tolv månader innan man blev arbetslös och man måste ha haft försäkringen i minst 12 månader innan man förlorade arbetet. Under de senaste 18 månaderna måste man ha arbetat totalt 12 månader och då minst 80 timmar per månad. Kvalifikationstiden för tilläggsförsäkringen är 12 månader från det att man tecknade försäkringen.

Vem kan teckna inkomstförsäkringen?

Som nämnts ovan är Farmaciförbundet nu en del av Unionen, och som medlem där får man inkomstförsäkringen automatiskt om man antingen är yrkesverksam medlem eller har eget företag. Man måste också vara med i en svensk a-kassa och man får inte ha fyllt 65 år. Har man en högre inkomst och vill teckna tilläggsförsäkringen, krävs dessutom en månadslön som är högre än a-kassans lägre inkomsttak, vilket för närvarande är 20.900 kronor. Tilläggsförsäkringen kostar mellan 50 – 100 kronor beroende på inkomst.

Varför välja just det här fackförbundet

Medlemmar i f.d. Farmaciförbundet är numera medlemmar i Unionens avdelning för branschen farmaci och hälsa. Unionen har totalt 640.000 medlemmar, vilket ger en styrka och gör att förbundet har en hel del inflytande. Förutom tillgång till inkomstförsäkringen har man som medlem fördelar som regelbundna seminarier, kurser och andra aktiviteter. Söker man nytt jobb kan man få hjälp med cv-granskning och andra karriärtjänster. Unionen ger råd och stöd angående medlemmarnas arbetsvillkor och framför allt är naturligtvis fördelen att man har ett starkt förbund med bra framförhandlade kollektivavtal.

Historia fackförbundet

Ursprunget till Farmaciförbundet är Sveriges Tekniska Apotekspersonals förbund (STAF) som bildades 1931. Förbundet riktade sig till yrken som laboratoriebiträden, tekniska biträden, kassörskor och apoteksstäderskor. 1952 ändade man namn till Apoteksteknikerförbundet (ATF). 1954 bröt sig apoteksstäderskorna ut och bildade en egen organisation. I och med detta blev man en tjänstemannaorganisation och kunde anslutas till TCO. Nya namnändringar kom 1991 när man bytte namn till ATF och 1995 när man fick sitt slutgiltiga namn. 2014 upphörde förbundet som självständigt förbund och införlivades i Unionen.